CDA vs. PVV

Het CDA-Zaanstad heeft het moeilijk. Eerst moest het zich vier jaar lang staande houden in een redelijk links college (waarin naast het CDA de PvdA, GroenLinks en de SP zaten). Dat viel niet mee, mede omdat CDA-wethouder Ronald Ootjers uitermate zwak opereerde. Vervolgens was er een vernietigende uitslag bij de gemeenteraadsverkiezingen, waarbij de partij twee van de vier zetels verloor. Een hernieuwde collegedeelname zat er vervolgens natuurlijk niet in.

Vanuit de oppositiebankjes vernam de Zaanse fractie daarna over de regeringsplannen. De PVV zou mogen meedoen, zij het in een gedoogrol. Prominente lokalo’s als Piet van Tellingen, Herman Oomen en Addy Verschuren lieten onmiddellijk weten niets te voelen voor zo’n coalitie. Tijdens het landelijk partijcongres keerde de Zaanse tak zich tegen de lijn-Verhagen. Piet van Tellingen schreef op zijn weblog een bozig stukje over zijn voorman. Allemaal vergeefs. De PVV zit sinds gisteren officieel aan het CDA geklonken.

Eveneens gisteren ontvingen de raad en het college van Zaanstad een mail van de Zaanstedelijke CDA-fractie, bij monde van Addy Verschuren. Zijn boodschap: deze coalitie is een ‘heilloze weg’ opgegaan, de PVV-ideeën ‘beledigen een grote bevolkingsgroep’. Op de zelfgestelde vraag hoe de CDA-fractie nu in het Zaanse raadswerk staat is het antwoord: “Daar waar het beleid van de landelijke coalitie, die steunt op het gedogen van de PVV,  op gespannen voet staat met bovenstaande [de christen-democratisdhe basisbeginselen, E.S.], achten wij ons niet gebonden aan dat landelijke beleid.”

Ik heb respect voor het plaatselijk CDA-standpunt. Hoe meer verzet tegen de PVV, hoe beter.  Alleen worstel ik al jaren met de vraag welke beginselen het CDA überhaupt aanhangt.

De complete CDA-brief:

Geachte leden van het college en collega raadsleden,

Na maanden van onzekerheid is het nu zover: er is een nieuwe landelijke coalitie aangetreden. Een coalitie met daarin het CDA en de VVD met gedoogsteun van de PVV.  Voor de CDA fractie Zaanstad een reden voor deze open brief.

Waarom? De afdeling van het CDA in Zaanstad, zowel de fractie als het bestuur, hebben vanaf het begin van de onderhandelingen duidelijk gemaakt niet blij te zijn met deze coalitie. De ideeën van de PVV met betrekking tot de Islam, staan zover af van de Christendemocratische basisbeginselen, dat wat ons betreft de gekozen samenwerking een heilloze weg is. Bovendien beledigen deze ideeën een grote bevolkingsgroep in Nederland waardoor de problemen die de PVV zegt te willen oplossen alleen maar groter worden.

We waren heel kritisch en nu het toch zover gekomen is kunnen de fractieleden en steunfractieleden zich voorstellen dat er bij jullie en misschien ook bij de burgers in Zaanstad een vraag bestaat. Namelijk de vraag: “Hoe staan jullie nu in jullie raadswerk?”

Wij hebben nagedacht over die vraag en het antwoord is simpel. Wij blijven doen wat we ons voorgenomen hadden en blijven dus werken aan het verwezenlijken van ons verkiezingsprogramma. Wij blijven de belangen van alle burgers in Zaanstad naar onze beste vermogens en kunnen verdedigen en we blijven dat doen vanuit de Christendemocratische basisbeginselen die ons lief zijn. Daar waar het beleid van de landelijke coalitie, die steunt op het gedogen van de PVV,  op gespannen voet staat met bovenstaande, achten wij ons niet gebonden aan dat landelijke beleid.

Er ligt voor alle raadsleden en steunfractieleden een uitdagende periode voor ons, waarin moeilijke keuzes onvermijdelijk zijn. Laten we bij die moeilijke keuzes de verbinding kiezen boven de verwijdering.

 Vriendelijke groet,

 Addy Verschuren, namens fractie en steunfractie van het CDA Zaanstad.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *