Heldenpenning (open brief)

College van B&W en

gemeenteraad van Zaanstad

Postbus 2000

1500 GA Zaandam

                                                                                    Zaandam, 12-12-2010

Geacht college, geachte gemeenteraad,

 Op 13 november 2008 diende ik, in mijn hoedanigheid van ROSA-raadslid, een mede door de ChristenUnie en SP ondertekende motie in over het instellen van een Zaanse heldenpenning. Deze voor Zaanstad nieuwe blijk van waardering is bestemd voor kinderen van 4 t/m 12 jaar die zich zonder eigenbelang inzetten voor anderen. Zij zijn een voorbeeld voor hun omgeving, bijvoorbeeld omdat ze iemand langdurig hebben bijgestaan of een bijzondere prestatie hebben geleverd ten bate van hun omgeving.

De motie werd unaniem aanvaard door de gemeenteraad. In de gemeentelijke begroting 2010-2013 nam u de volgende regels op over deze waarderingsprijs: “In 2010 wordt de Zaanse Heldenpenning ingevoerd voor kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar. Het gaat hierbij om kinderen die zich belangeloos hebben ingezet voor anderen.”

Over een paar weken is het jaar 2010 ten einde. Mijn vraag aan u is simpel: wanneer wordt de eerste Zaanse heldenpenning uitgereikt?

Bij voorbaat dank voor uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Erik Schaap

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *