Ab van Wel

Toen ik in 3-havo van het Zaanlands Lyceum zat, kreeg ik les van Ab van Wel. Mij staan een paar herinneringen bij aan deze leraar Duits. Ten eerste dat ik aan het eind van het trimester gemiddeld 3,3 stond, maar tot mijn stomme verbazing op mijn rapport een 5 aantrof. Tot dan toe waren het voor zover bekend alleen meisjes die van deze docent een hoger cijfer kregen dan ze verdienden, mits ze de moeite namen met een diep decolleté in de klas te verschijnen. Onder druk van mijn verontwaardigde klasgenoten (‘Jij wel een hoger cijfer en wij niet…’) stapte ik na de les naar Van Wel en vroeg hem waaraan ik die reuzensprong op mijn cijferlijst te danken had. “Ik vind dat je het hebt verdiend”, was zijn antwoord. Er staat me niet bij dat ik heb aangedrongen op een diepgaander antwoord.

De tweede herinnering betreft Van Wels huwelijk. Hijzelf was nogal lang en om die reden, zo vertelde hij, had hij een zeer kleine echtgenote uitgezocht. Het resultaat zou dan zijn dat ze kinderen kregen van gemiddelde lengte. Het was een theorie die bij zijn toehoorders insloeg als een bom.

Wij beschouwden Ab van Wel als een, laat ik het voorzichtig zeggen, typische man. Die indruk is bij mij bepaald niet weggenomen na de lezing van een interview met de inmiddels oud-lyceumleraar. In Dagblad Zaanstreek mocht hij uitleggen waarom hij een boek heeft vertaald van de homeopaat Dario Spinedi. Dat boek kunt u voor €40,- kopen, maar u bent een stuk voordeliger uit door de de woorden ‘Dario Spinedi’ en ‘charlatan” te googlen. U krijgt dan één hit, te weten de tekst van dat veel te dure boek. Een boek waarvan Spinedi’s openingszinnen luiden:

“20 jaar geleden vroeg ik aan mijn vereerde leraar, Dr. Künzli, of het mogelijk zou zijn, dat er gevallen van kanker zouden kunnen optreden, wanneer iemand volgens de lege artis homeopatisch zou zijn behandeld. Daarop antwoordde hij: ‘Nee, wanneer het geval:
-lang genoeg
-zorgvuldig
-volgens de regels van de zuivere homeopathie wordt behandeld.”

Enfin, dat is de teneur van zowel Dario’s als Abs pleidooi: kanker kun je vermijden en kanker kun je genezen, mits je maar oneindig verdunde rotzooi tot je neemt (ook wel ‘homeopathisch geneesmiddel’ genaamd). 

Helaas, homeopathie staat gelijk aan kwakzalverij. En wie mensen probeert aan te praten dat je als kankerpatiënt beter wordt van homeopathische handelingen belazert de boel. Spinedi en Van Wel doen me denken aan een andere charlatan: Cornelis Moerman. Die redeneerde dat duiven van nature geen kanker kregen en je dus als mens veredeld duivenvoer moest eten om van je kanker af te komen of het zelfs te vermijden. Er bleek niets van te kloppen, en niet alleen omdat duiven wel degelijk tumoren konden ontwikkelen. Tal van goedgelovigen werden het slachtoffer van Moermans kwakdenken.

Dat de theorie van Moerman zo aansloeg kwam mede door een in 1955 geplaatst, positief getoonzet artikel in het Zaanse dagblad De Typhoon. Laten we hopen dat het artikel in De Typhoons opvolger, Dagblad Zaanstreek, niet leidt tot een zegetocht voor Spinedi en zijn slippendragers. 

4 gedachten over “Ab van Wel”

 1. Beste Erik,
  Dat jij meent ZONDER ENIG ONDERZOEK te hebben gedaan een meer dan 200 jaar oude geneeswijze, waarvan ik dagelijks in de praktijk de vaak wonderbaarlijke resultaten bij chronisch lichamelijk- en geestelijk zieke mensen zie, voor onzin te moeten houden, dat is jouw zaak. Dit zegt meer over jou, dan over de homeopathie of over mij.

  Dat jij je er over verbaasde en nog over verbaast dat jij met een 3 en in 3 HAVO bent overgegaan, doordat die 3 ten onrechte werd veranderd in een 5, zegt ook meer over jou en je vermogen tot onderzoek en nadenken, dan over mij. Dat ik destijds zou hebben geantwoord met “Dat heb je verdiend” zegt iets over mij. Hooguit, dat ik te weinig ruggengraat en misschien te veel compassie heb! Mocht je de werkelijke reden willen weten, dan wil ik die best nog eens met je uitzoeken. Ik kan je, wanneer ik weet in welk jaar het was, je jouw cijferlijsten van destijds nog tonen, om je nu nog te laten zien, dat die 3 echt terecht moet zijn geweest. Dan weet ik zeer waarschijnlijk ook de werkelijke reden waarom dit is gebeurd.

  Wij gebruikten destijds de methode Aktion Deutsch , die landelijk heel sterk was ingevoerd. Een methode die geschreven was voor de MAVO, met landelijk genormeerde toetsen. Wij kregen daar een lijst bij, waarop de normering stond voor MAVO, HAVO, ATHENEUM en GYMNASIUM. Jij bent dus, naar ik aanneem, beoordeeld op HAVO niveau. ( Ik kan dat nog nakijken) Het kan ook zijn, dat het in later jaren is geweest, waarin het niveau van het Nederlandse onderwijs door diverse oorzaken achteruit holde: politiek, volgens van Kemenade CS, moest iedereen in staat zijn om een atheneum diploma te kunnen halen en verder door de teruglopen van de leerlingenaantallen. Reden waarom wij de normering van de repetities onder druk van de schoolleiding moesten aanpassen, waardoor uiteindelijk GYMNASIUM op ATHENEUM niveau, ATHENEUM, op HAVO niveau en HAVO op MAVO niveau moesten worden genormeerd. Anders kwamen er te veel onvoldoendes en bleven er te weinig leerlingen over. Bij het eindexamen paste ook het CITO zich aan de veranderde toestand aan. ( IN HOLLAND is dus geen nieuw verschijnsel) En voor jou ter informatie: Ik kan deze beweringen staven aan de hand van mijn oude agenda’s die ik nog altijd heb bewaard! Juist om die reden. Ik uit dus geen loze kreten! Het incident dat jij aanhaalt, zal dus naar alle waarschijnlijkheid in deze periode hebben plaats gevonden. Kennelijk heb ik mijn hand over mijn hart gestreken, omdat je anders zou zijn blijven zitten. Aangezien spreekwoorden waarheden bevatten die opgemerkt zijn door mensen met inzicht, wil ik je het spreekwoord van wijlen mijn grootmoeder niet onthouden. Zij zei altijd: “Doe je varkens goed, dan krijg je spek, doe je mensen goed dan krijg je drek!” Zij heeft dus nog altijd gelijk.

  Dat jij vervolgens een gerucht, dat op school de ronde deed over een, door mij overigens zeer gewaardeerde collega, die een wat grotere belangstelling voor het vrouwelijk schoon zou hebben gehad dan ik, waar vervolgens de vrouwelijke leerlingen bij het mondelinge examen dankbaar misbruik van zouden hebben gemaakt, op mij meent te moeten projecteren, alleen om zo jouw ongenoegen over en ongeloof aan Homeopathie te moeten spuien, zegt weer meer over jou dan over mij.

  Wanneer je iets publiceert, is het usance dat je je bronnen vermeldt en je beweringen verifieert. Doe je dat niet, dan getuigt dat niet van enig niveau van je betoog. Vertel je onwaarheden en publiceer je die ook nog eens, dan is dat strafbaar. Dat wordt in de wet “aantasting van eer en goede naam” genoemd. Het is gewoon smaad. Omdat je kennelijk moeite hebt met opzoeken op internet ( Je beweert, dat bij het zoeken naar publicaties en activiteiten van Dr. Dario Spinedi er maar 1 item zou opduiken) heb ik dat maar alvast voor je gedaan. Er is hierover jurisprudentie. http://jure.nl/bq3207

  Inhoudsindicatie:
  valse beschuldigingen leerlinge richting docent; onrechtmatige daad; aantasting eer en goede naam; kwalitatieve aansprakelijkheid ouders voor gedragingen kind

  Jij hebt intussen, meen ik, de leeftijd van een volwassene bereikt en bent dus zelf aansprakelijk voor jouw daden.
  Ik verzoek je dus hierbij in dit zelfde medium als waarin jij onjuiste dingen over mij hebt geschreven, openlijk te vermelden, dat je leugens over mij hebt verteld.
  Zo niet, dan zal ik mij genoodzaakt zien mijn rechtsbijstandsverzekering in te schakelen.

  Wat je verder over Homeopathie schrijft, zal mij worst zijn. Eeuwen lang werd beweerd dat de aarde plat was, zonder dat men zijn verstandelijke vermogens gebruikte om dat te onderzoeken. Net als dat de zon om de aarde draaide. Men werd er zelfs voor op de brandstapel gezet. Tegen domheid valt niet te vechten.

  Overigens, mocht je nog wat FEITELIJK materiaal voor ONDERZOEK naar de werkzaamheid van homeopathie willen hebben, dan zal ik je daar ondanks deze nare behandeling graag nog wat bijles in geven. Je kunt altijd nog een (LET WEL, GRATIS) exemplaar van “Kankerbehandeling in de homeopathie” van mij krijgen. Dat is in het Nederlands! Daarin word aan de hand van de publicaties van alle beroemde artsen uit de afgelopen 200 jaar uiteengezet, hoe zij met succes kankerpatiënten hebben behandeld. Die methode blijkt vandaag de dag nog steeds te werken. Ik zie de resultaten wekelijks en ik ken een aantal van die patiënten, die er baat bij hebben of baat bij hebben gehad persoonlijk. Zij zullen het je graag bevestigen.
  Met vriendelijke groet,
  Ab van Wel
  .

  1. Geachte heer Van Wel,

   Ik verblijf momenteel in het buitenland en heb de afgelopen dagen niet de mogelijkheid gehad om iets aan te vullen, bij te werken of anderszins te veranderen aan mijn weblog, zoals u in uw mail d.d. 2-6 onterecht meldt. Bovenstaande reactie is dus niet door mij geweigerd of verwijderd. Het is mijn gewoonte om reacties op mijn berichten te plaatsen -uitgezonderd scheldpartijen en discriminerende teksten- en doe dat nu dus ook met uw reactie. Wellicht neemt u daar genoegen mee.

   Erik Schaap

   1. Antonie Van den Berg

    Toch maar even reageren. Waar gaat dit nu over?

    Een haat-liefde verhouding leraar-leerling?

    Kanker versus homeopathie?

    Meisjes hebben borsten en jongens meestal niet?

    Vriendelijke groet Antonie van den Berg
    Oud docent wiskunde Zaanlands Lyceum

 2. Richard van de Stadt

  Grappig hoe dat gaat. Ik zit Harry Mulisch’ Het Stenen Bruidsbed te lezen, waarover ik destijds mijn scriptie Nederlands heb gemaakt, waarbij ik m.i. ook enigszins ‘gematst’ ben, in de zin dat ik die na de officiële deadline heb mogen inleveren, maar dan wel op het thuisadres van de docent. Schiet mij nu ineens de achternaam te binnen van de docente die mij die gunst had verleend: Eelman-Van Bremen. Tot die tijd herinnerde ik me alleen haar voornaam: Marian of Marianne. Verder zoekend naar oud-docenten kwam ik hier terecht. Ook ik heb les gehad van Ab van Wel (sowieso in 6 VWO, en ik vermoed ook in de vijfde). De jaren daarvoor had ik les van de heer Kulsdom (snor en vlinderstrikje, lokaal 111(?); “Heb jij het geleerd?” “Ja.” “Oh, dan hoef ik jou niet te overhoren”). In 5 VWO was er een uitwisseling met leerlingen uit Berlijn. Jens logeerde bij ons thuis, en later logeerde ik bij zijn familie in Kreuzberg. Daar kwam ik voor het eerst in een discotheek, waar ik het al snel bekeken had: wat een herrie! Het mondelinge examen Duits vond plaats bij de familie Van Wel thuis. Ik weet niet meer waarom dat daar was. Wel dat ik een 7 op mijn eindlijst had. Dat er ‘iets met homeopathie’ was kan ik me vaag herinneren, van de lessen verder weinig.
  Antonie, weet jij of er ergens een lijst met oud-docenten is?

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *