Gevangenis

De Zaanstedelijke CDA-fractie heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W. Het onderwerp: de komst van een gevangenis naar Zaanstad. De christen-democraten vragen zich af waarom het zo lang duurt voor de geplande penitentiaire inrichting op Hoogtij tot stand komt.
Goede vraag.
Ik citeer even een B&W-tekst van 24 augustus 2006: “Aangezien de RGD/DJI [Rijksgebouwendienst/Dienst Justitiële Inrichtingen] bij brief van 6 februari 2006 aan de gemeente Zaanstad de garantie heeft gegeven dat er een permanente gevangenis komt in de gemeente Zaanstad, gaan genoemde partijen in nauw overleg met elkaar verder met het ontwikkelen en realiseren van deze structurele celcapaciteit in Zaanstad. De structurele capaciteit zal naar verwachting medio 2011 zijn gerealiseerd.”

Nog een citaat, uit een B&W-brief de dato 15 maart 2006: “Naar verwachting is de permanente gevangenis medio 2011 of 2012 gereed.”

Een derde citaat, dit keer uit een DJI-brief van 13 januari 2006 aan het ministerie van VROM: “In overleg met medewerkers van uw ministerie is in oktober jl. vastgesteld dat de inrichting medio 2009 in gebruik kan worden genomen.”

Dan nog een brief van de Rijksgebouwendienst aan de gemeente Zaanstad, dit keer van 3 februari 2006: “De Rgd heeft opdracht om de justitiële inrichting eind 2009 op te leveren.”

En zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan met citeren. Zelfs in aanmerking genomen dat er begin 2006 sprake was van een gevangenis op het Hembrugterrein in plaats van op Hoogtij is het lastig te begrijpen dat de bouw keer op keer is uitgesteld.    

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *