Bajesbotenmoeheid

Dagblad Zaanstreek schreef afgelopen week dat de raadsmeerderheid in Zaanstad het onderwerp bajesboten beu is. Er zou al te vaak en te lang over zijn gesproken. Ik herken het gevoel. Steeds vaker ben ik de Zaanse politiek beu. Tal van fracties blijken onkundig en/of onbetrouwbaar als het gaat om de bajesboten. De VVD stelde illegalen en criminelen onlangs op één lijn, daarmee de PVV imiterend. En de PvdA-fractie werd eveneens medeplichtig aan het vormgeven van PVV-gedachtegoed, door de bajesboten langer in Zaandam te willen houden dan eerder was beloofd.

Dat er steeds meer categorieën mensen op die boten worden opgesloten die niet zijn afgesproken in het contract tussen de Dienst Justitiële Inrichtingen en de gemeente Zaanstad; ach, da’s een detail. Dat de omstandigheden aan boord mensonterend zijn, zoals tal van onafhankelijke rapporteurs hebben aangetoond; je kunt nu eenmaal niet alle mensenrechten naleven. Dat Fred Teeven (Justitie) onder invloed van de PVV de grenzen van het betamelijke steeds verder oprekt; niets aan te doen. En dat Europa Nederland steeds vaker op de vingers tikt vanwege de slechte omgang met illegalen en uitgeprocedeerde asielzoekers; het is niet anders.

Inmiddels is duidelijk dat de PvdA onder zware druk overstag is gegaan bij de stemming over het al dan niet langer toelaten van de detentiepontons. De fractie telde vier dissidenten die tegen een langer verblijf van de boten in Zaandam wilden stemmen (Louis Groen, Hüsnü Polat, Colette Smit en Fons Arens). Hun houding leidde tot hoogoplopende ruzies binnen de PvdA-gelederen. Wethouder Dennis Straat (VVD) had echter al met staatssecretaris Fred Teeven (VVD) afgesproken dat de boten t/m 2013 mochten blijven, ondanks een eerdere afspraak dat ze in september van dit jaar zouden verdwijnen. Toen -een deel van- de PvdA-fractie dreigde te gaan dwarsliggen, dreigde de VVD op haar beurt het college (met daarin diezelfde PvdA) op te blazen. Bovendien was de kans aanwezig dat de PvdA zou splijten. Al met al maakte dit zoveel indruk dat de vier ‘dissidenten’ met pijn in het hart eieren voor hun geld kozen. De fractierijen sloten zich en weg was de raadsmeerderheid die het spoedige vertrek van de boten mogelijk maakte.

Onlangs zijn de bewoners van Nauerna door de rechter in het gelijk gesteld. Zaanstad had toestemming gegeven om de lokale stortplaats uit te breiden, maar had dat volgens de rechter niet mogen doen. Eerder was namelijk beloofd dat de stortplaats zou worden gesloten in plaats van uitgebreid. Er is een parallel met de bajesboten. Zaanstad had de bevolking namelijk eerder -meermalen- beloofd dat deze drijvende gevangenissen voor illegalen in 2011 zouden vertrekken van Zaans grondgebied. Die belofte wordt zoals bekend nu niet nagekomen. Ik ben dan ook benieuwd naar een justitieel oordeel. Wie is er bereid en in staat om de rechter een uitspraak te vragen over deze gang van zaken? Ik sta de mensen of organisatie(s) die de rechtbank willen benaderen graag bij met het benodigde bewijsmateriaal.

0 gedachten over “Bajesbotenmoeheid”

 1. Wat een analyse Erik. Hoe kom je aan al die wijsheid.
  Volgens mij willen we allemaal dat die boten weggaan.
  En ze gaan weg. 8 maart 2013.

  1. Hallo Songül,
   Als de PvdA die boten echt weg had willen hebben na vijf jaar, zoals destijds meermalen beloofd door verantwoordelijk (PvdA-)wethouder Egberts (kijk de raadsnotulen er nog maar eens op na), had ze niet in 2011 voor verlenging van de vergunning moeten stemmen. En wellicht nog minder netjes is dat de vier PvdA-‘dissidenten’ die tegen een vergunningverlenging wilden stemmen zodanig onder druk zijn gezet dat ze uiteindelijk toch maar voor gestemd hebben. De reden? Het college zou anders uit elkaar vallen (met dank aan de VVD). Het klopt politiek niet, het klopt juridisch niet en humanitair klopt het nog het minst.
   Dat partijen als ZOG, VVD en CDA zo wankelmoedig in elkaar zitten is geen verrassing, maar van de PvdA had ik gehoopt op een iets eerlijker houding. Vooral ten aanzien van de mensen aan boord van die boten, waarop telkenmale mensenrechten worden geschonden.
   Maarre… vertel alsjeblieft eens wat er niet klopt aan mijn analyse.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *