Bajesbotenbezwaar

College van B&W en gemeenteraad van Zaanstad

Postbus 2000

1500 GA Zaandam

 Betreft: toepassing artikel 3.22 WRO ten aanzien van detentiepontons

Zaandam, 12 augustus 2011

Geacht college, geachte gemeenteraad,

 In een brief aan de heer F. Teeven (minister van Veiligheid en Justitie) d.d. 9 maart 2011 schreef het college van B&W van Zaanstad dat ‘in september 2006 formeel is geconstateerd dat er is gestart met de bouw’ van twee detentiepontons (hierna: bajesboten) in de Isaac Baarthaven in Zaandam. Deze bouw was mogelijk dankzij toepassing van artikel 17 van de Wet Ruimtelijke Ordening (WRO) en bood de mogelijkheid van een ontheffing van het bestemmingsplan met maximaal vijf jaar.  

 Artikel 17 WRO is per 1 juli 2008 vervangen door artikel 3.22 WRO. Deze nieuwe regeling om tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan te verlenen is in grote lijnen vergelijkbaar met de regeling zoals die in artikel 17 WRO was opgenomen. Evenals in artikel 17 WRO kent de tijdelijke ontheffing een maximale geldigheidsduur van vijf jaar. Degene aan wie de ontheffing is verleend is verplicht om de met het bestemmingsplan strijdige situatie te herstellen in de oorspronkelijke toestand of die in overeenstemming te brengen met het bestemmingsplan. Artikel 17 WRO kende de mogelijkheid dat deze verplichting werd opgeschort als voor het einde van de geldigheidsduur van de tijdelijke vrijstelling een ontwerp-bestemmingsplan ter inzage werd gelegd dat voorzag in de legalisering van de met het geldende bestemmingsplan strijdige omstandigheden (artikel 17 lid 5). Deze voorziening is geschrapt in artikel 3.22 WRO. Artikel 3.22 voorziet dus niet in de mogelijkheid om deze geldigheidsduur te verlengen.  

 Op 5 september 2006 heeft u een bouwvergunning en vrijstelling in het kader van artikel 17 WRO verstrekt voor de twee bajesboten. De maximale termijn van vijf jaar loopt dus af op 5 september 2011. Ik verzoek u dan ook om per 5 september 2011 handhavend op te treden tegen de bajesboten en de bijbehorende opstallen. Graag verneem ik hiervan een schriftelijke bevestiging.

Indien u niet handhavend optreedt per 5 september 2011 verzoek ik u, met verwijzing naar een toepasselijk wetsartikel, te motiveren op welke gronden u de twee bajesboten langer in de Zaandamse Isaac Baarthaven laat liggen, wetende dat artikel 3.22 WRO dit niet toestaat .

Verder verneem ik graag hoe het mogelijk is dat u tijdens de gemeenteraadsvergadering van 22 september 2011 een besluit kunt nemen over een bestemmingsplan voor de Achtersluispolder, met daarin opgenomen de tijdelijke bestemming van de twee bajesboten, terwijl de vrijstelling voor diezelfde bajesboten al op 5 september 2011 afliep. Ook hier zie ik graag een verwijzing naar de relevante wetsartikelen waarop u de besluitvorming van 22 september 2011 baseert, met name waar het gaat om bovengenoemde bajesboten.

Bij voorbaat dank voor uw reactie.

 Met vriendelijke groet,

Erik Schaap

Havenstraat 75

1506 PL Zaandam

5 gedachten over “Bajesbotenbezwaar”

  1. Nou, een nobel streven. Helaas weet iedereen het antwoord al: Een ambtenaar zonder politiek gewicht in de schaal heeft in een brief een aannemer ooit toestemming gegeven om tot maart 2013 trapjes bij de bajesboten te mogen plaatsen. Sinds die brief heeft wethouder Straat die datum aangehouden als einddatum. Nu komt daarbij dat dhr Teeven aan een paar eisen uit de PVDA motie 11 tegemoet komt, dus daarmee is de zaak tot 2013 afgehandeld en de Zaanse gemeenteraad kan weer verder slapen.

    1. Ik ken het toverwoord. Maar een gedoogbesluit is niet mogelijk bij toepassing van artikel 3.22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. En daarom gaat het volgens mij.

  2. Dit is echt kansloos Teeven heeft besloten, en dat eigenlijk prima er werken ook nog 150 man op die verfoeide bajesboten en daar komen nu zo een 100 uit de directe regio.
    Ook de lieverdjes die er achter slot en grendel zitten zijn vaak echte veelplegers de meesten komen uit het reguliere strafrecht krijgen om die redenen geen verblijfsverguning in NL en moeten uitgewezen worden.Diegene die vastzitten zijn echt geen lieve arme asielzoekers of zo. We hebben in dit land ongeveer 200.000 zogenaamde illegalen en de democratie heeft besloten dat de regerenden de beslissingen mogen nemen.Ook al ben je het er niet mee eens.
    Je zou een kort geding kunnen proberen voor 5 september maar ik geef je erg weinig kans op slagen

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *