Ikke ikke ikke

Vorige maand demonstreerde de Zaanse SP tegen de bajesboten. Gisteren liet de plaatselijke SP op de Dam lampionnen op tegen de bajesboten. De lokale SP verspreidt een poster tegen de bajesboten. En in de gemeenteraad roept fractievoorzitter Patrick Zoomermeijer keer op keer dat de bajesboten onmiddellijk dicht moeten.
Even een geheugensteuntje, voor wie wat kort van memorie is: die bajesboten voor illegalen liggen mede dankzij de SP in Zaanstad.

Op 6 april 2006 stemde de SP in de gemeenteraad voor de komst van twee bajesboten voor illegalen naar Zaandam. De reden: de collegeonderhandelingen waren in volle gang en de socialisten wilden dolgraag een wethouder leveren. Dat lukte. Piet Keijzer werd die wethouder. Hij steunde in de jaren daarna het vasthouden van honderden illegalen en asielzoekers op de drijvende gevangenissen in de Isaac Baarthaven. De SP-fractie deed hetzelfde. De enige partij die zich tegen deze mensenrechten schendende detentie keerde, vanaf het begin en jaar na jaar, was ROSA.

De SP zit sinds anderhalf jaar niet meer in het college. En is tegenwoordig ook niet meer voor die bajesboten. Het kan verkeren, zei Bredero al.

Hypocrisie is een aandoening waarvan meer partijen wel eens last hebben, maar bij de SP is de kwaal erg hardnekkig. Het interessante is ook dat de tegendemonstratieziekte pas de kop opstak toen er binnen de raad niets meer tegen de bajesboten te doen was. Het oplaten van SP-ballonnen en het ophangen van SP-postertjes heeft totaal geen zin meer. Behalve dan misschien als middel om het eigen kwade geweten te sussen en wellicht wat leden te winnen. Vijf jaar geleden had de SP de kans om die boten buiten de stadsgrenzen te houden, maar de partij wilde dat niet. In de jaren daarna heeft ROSA op allerlei manieren geprobeerd om die boten alsnog de gemeente uit te krijgen, maar zeker gedurende de SP-collegejaren bleef de linkse hulp beperkt tot lippendienst. 

Ik denk dat ik een dezer dagen maar eens bij de Raad van State beroep ga aantekenen tegen het nieuwe bestemmingsplan Achtersluispolder, waarin die bajesboten zijn opgenomen. Misschien kan de SP een handje helpen bij het opstellen van de tekst. Maar houd er wel rekening mee dat het iets meer inzicht vergt dan het oplaten van een luchtballonnetje.    

0 gedachten over “Ikke ikke ikke”

 1. Erik,
  Bedankt voor je aandacht voor de SP in Zaanstad. Over de ballonnen actie van nu zal ik me verder niet uitlaten, maar over de handelswijze van de SP in de vorige raadsperiode wel. Er zijn nogal wat onnauwkeurigheden in je stuk geslopen, ook is er kennelijk sprake van een selectieve weergave van de tijd van handelen.
  Voor een uitgebreide handelwijze van de SP fractie in 2006 kun je terecht op dit zelfde forum op 26 augustus 2011. Voor plaatsing daarvan nog in ieder geval dank.
  Correcties:
  De gemeenteraad is nooit in een positie geweest om te besluiten of er wel dan niet gevangenisboten in Zaanstad zouden komen. Zo’n besluit is wel genomen door het Zaans college van B en W. En wel het college dat zat van 2002-2006. (PvdA, VVD, GroenLinks en CDA.)
  Gezien het gevoelige karakter werd de gemeenteraad gevraagd om een zienswijze op het betreffende besluit van B&W. Deze zienswijze kwam aan de orde tijdens de nieuwe gemeenteraadsperiode van 2006-2010, en dus met de pas geïnstalleerde gemeenteraad.
  Ook zonder de SP was er een meerderheid in de gemeenteraad om een positieve zienswijze af te geven. Echter, de SP en andere partijen die afwijzend stonden tegenover de komst van deze drijvende gevangenissen, stelden de mensonwaardige omstandigheden op deze boten aan de orde. In gedachte moet worden genomen de situatie op de boten in Rotterdam. (GroenLinks, Rosa en CU)
  Eerder genoemde politieke partijen stelden vele voorwaarden m.b.t. leefbaarheid en veiligheid aan deze drijvende gevangenissen. Met Rosa e.a. werd samen opgetrokken om deze verbeteringen af te dwingen.
  Tot onze eigen verbazing werden alle eisen, ook die met betrekking tot wie wel en wie niet tot de gedetineerde groep zou behoren, toegekend. Zowel door hoge ambtenaren van het Min. Van Justitie, als door het college van B&W van Zaanstad. Daarop heeft de SP niet anders kunnen doen dan instemmen met de zienswijze.(Die de komst van de bajesboten in het bestemmingsplan Achtersluispolder, mogelijk maakte).
  Er zijn 2 hardnekkige misvattingen: Dat de positieve zienswijze van de SP-fractie in verband staat met deelname aan het gemeentebestuur van 2006-2010 en dat de komst van de Bajesboten een relatie heeft met de nieuwbouw van een gevangenis op Hoogtij.
  Ten tijde van de stemming over de Zienswijze, maakte de SP al deel uit van het College. Als de voorwaarden voor leefwijze en veiligheid niet waren ingewilligd door Justitie en B&W, dan had de SP tegen gestemd. De bajesboten zijn nooit onderdeel van de college onderhandelingen geweest. En de SP had, net als nu gebeurd is, een sociaal en menselijk beleid neergezet.
  De gemeenteraad van Zaanstad zou ook zonder de SP-fractie tot een positieve zienswijze zijn gekomen, er was gewoon een meerderheid die geen (principiële) bezwaren had tegen de komst van de bajesboten. Jouw bewering dat de SP het verschil in de zienswijze had kunnen maken zijn daarom ook onjuist.

  Vanaf de plannen om een gevangenis in het Vijfhoekpark te bouwen is er sprake van de komst van een gevangenis naar Zaanstad. Dat was lang voor er sprake was van het in gebruik nemen van de Bajesboten in Zaandam.
  De koppeling van vaste gevangenis en drijvende gevangenis is er voor ons als gemeenteraadsfractie nooit geweest. Zo is het ook niet gepresenteerd en dat zou de SP als onacceptabele inmenging in de gemeentelijke besluitvorming zijn ervaren.
  Dat het Ministerie van Justitie veel toezeggingen niet is nagekomen, en waarschijnlijk al van te voren wist dat zij deze niet kon of wilde nakomen, valt het Ministerie te verwijten en niet de raadsfracties. Zij zijn het die het vertrouwen geschonden hebben en niet de Raadsfracties en hun leden. Omdat het college, waar de SP deel van uitmaakte, niet tot een onderzoek naar het schenden van de afspraken wilde overgaan, heeft de gemeenteraadsfractie van de SP, haar positieve zienswijze publiekelijk ingetrokken. En terecht.
  Ook het toenmalige gemeentebestuur voelt zich bedrogen door Justitie, gezien perspublicaties van de verantwoordelijk wethouder.
  Dat we te maken hadden met een onbetrouwbaar ministerie is één ding, dat raadsfractie en toenmalig bestuur dit nu erkennen is een stevig feit.
  Maar ongehoord is dat het huidige college geen enkel terughoudendheid heeft om de afspraken en toezeggingen die het college van B&W gemaakt heeft met de gemeenteraad in de periode van 2006-2010, niet wenst na te komen.
  Het feit dat de bajesboten voorlopig niet gesloten worden volgens afspraak in september 2011 is een verlies aan vertrouwen in de eigen lokale politiek. En dat ook hier een meerderheid in de gemeenteraad voor te vinden was….. . Als het ene college afspraken maakt die niet meer gelden voor een volgend college dan is er sprake van willekeur, wordt besluitvorming afhankelijk van de poppetjes die er zitten.
  In dat licht is het nog wel te waarderen dat de huidige SP ballonnen oplaat en stickers plakt tegen de bajesboten. Daar kan ik niet op tegen zijn.
  Als partijen als SP, Rosa en CU nog steeds oneens zijn met de verlengde aanwezigheid van de bajesboten zouden zij beroep moeten aantekenen bij de Raad van State. Overigens als jij dat als privé persoon wil doen kun je op mijn steun rekenen.
  Rob Poldner,
  Oud Fractievoorzitter SP

  1. Hallo Rob,

   Laat ik even kort reageren op je lange epistel.
   1. De gemeenteraadsverkiezingen van 2006 vonden plaats op 7 maart, het debat over de bajesboten waarin B&W aan de raad een mening vroeg over de bajesboten op 6 april van dat jaar. Als de nieuwe raad zich toen in meerderheid tegen die boten had gekeerd, waren ze er niet gekomen. Als de SP (en/of GroenLinks) het als breekpunt in de collegeonderhandelingen had ingebracht, waren die boten er waarschijnlijk ook niet gekomen. Toen het er op aankwam koos de SP voor de komst van die boten. Dat de SP zich destijds heeft laten inpakken door justitiële beloften die vervolgens niets waard bleken te zijn (waarvoor onder meer Vluchtelingenwerk en Allincluded in het voorjaar van 2006 al waarschuwden), tja…
   2. Over de koppeling ‘vaste gevangenis’-bajesboten heb ik volgens mij in bovenstaande stukje niet geschreven.
   3. De SP beschikt over een ruim campagnebudget. Waarom geen rechtszaak aangespannen over de onzorgvuldige, en in meerdere opzichten dubieuze wijze van besluitvorming over de bajesboten en het bestemmingsplan Achtersluispolder, waar die boten liggen? Dat zet meer zoden aan de dijk dan als partij achteraf de vermoorde onschuld spelen met ballonnen, op een moment dat dit geen enkel nut meer heeft.

   Dat de SP, GroenLinks en ChristenUnie in een later stadium hebben erkend eerder een foute afweging te hebben gemaakt, is in ze te prijzen. Maar om als SP vervolgens keer op keer te etaleren hoe goed je bij nader inzien wel niet bent op dit vlak geeft te denken. Het lijkt me verstandiger om een hoekje op te zoeken en me daar te gaan zitten schamen. Of eventueel gewoon stil te zijn, zoals GroenLinks en de ChristenUnie wel weten op te brengen.

 2. Hoi Erik,

  Tja, die laatste allinea zorgt ervoor dat ik geen serieuze reactie meer kan geven.
  Maar een soort morele onschuld spelen en oproepen tot zwijgen … dat had ik toch niet van je verwacht. Dus wat mij betreft bedankt voor het plaatsen van mijn lange epistel met correcties op jouw éénzijdige voorstelling van zaken.
  En dus einde discussie. Voor alle duidelijkheid, ik spreek niet voor en namens de SP, maar reageer ik als toenmalig fractievoorzitter.

  Groet, Rob

  1. Hallo Rob,

   Toch nog één aanvulling, daar waar je zegt (‘correctie’) dat de gemeenteraad nooit in een positie is geweest om ’te besluiten of er wel dan niet gevangenisboten in Zaanstad zouden komen’. Op 6 april 2006 legde B&W de gemeenteraad een besluit voor, luidend: “De raad ondersteunt het college in het doorzetten van de artikel 17 WRO procedure betreffende de detentiepontons in het Industriegebied Achtersluispolder. (…) Voor het voorstel stemmen de leden van de fracties van SP, ZOG, GroenLinks, VVD, CDA, PvdA, Partij voor de IJsbaan en ChristenUnie. egen het voorstel stemmen de leden van de fracties van ROS en DZ. Het voorstel is aangenomen.”
   Soms zijn raadsnotulen heel verhelderend.
   En om eventuele misverstanden te voorkomen: de laatste alinea waar jij op doelt betreft niet jou of de vorige SP-fractie, maar de huidige ballonnen oplatende.

   1. “Als ik alles kan krijgen, wil je dan een stap opzij doen, want je staat voor de zon”.

    Dit zijn de worden van:Diogenes van Sinope,Tegen Alexander de Grote.

    Erik,je kunt zien de heer Diogenes van sinope heeft gelijk,Want de boom die fruit geeft wordt met stenen gegooid.

    mvg
    B.dogan .

 3. Erik, ik kan mij grotendeels in jouw kritiek vinden, alhoewel hier en daar de nuance ontbreekt maar daar zijn polemieken voor. De hamvraag is en was waarom de bajesboten uitgerekend in Zaandam moeten liggen. Welk belang heeft de gemeente Zaanstad in hemelsnaam met die dingen? Geld? Prestige? Een gevangenis op HoogTij? Van meet af aan is geprotesteerd tegen het gevangen nemen van onschuldige mensen op de bajesboten. Onlangs liet oud-wethouder Harm Jan Egberts als medeverantwoordelijke per tweet weten dat hij ‘besodemieterd’ is. Hij had dus beter naar de protesten kunnen luisteren dan naar bobo’s van justitie. Maar wat hebben de ‘gevangenen’ hier allemaal aan? Niets! En nu laat de SP op een knullige en goedkope wijze luchtballonnen op die jij scherp en spreekwoordelijk door hebt geprikt. Kortom een zeer verhelderend stuk.

 4. Dag Erik, ik reageer wat laat want ik lees geen blogs, maar ik kreeg dit toegestuurd. Jammer van je eenzijdige en verbitterde verhaal, dat Rob Poldner gelukkig al heel ter zake heeft aangevuld (al heeft Rob het weer mis wat betreft de koppeling met de gevangenis op Hoogtij; die was er toen en die is er nu heel openlijk) Ik zal de eerste zijn om te erkennen dat jij als raadslid van ROSA je zeer hebt ingespannen om de gang van zaken met de bajesboten juridisch aan te vechten. Voorzover je dat toestond stond ik daarbij als toenmalig raadslid voor de SP helemaal achter je. Helaas heeft het niets opgeleverd, dat moet er ook bij gezegd, maar dat lag niet aan jou of aan Rosa.
  Heel goed dat je nu beroep gaat aantekenen bij de Raad van State. Ik ben benieuwd welke gronden je daarvoor denkt gevonden te hebben en zal het met belangstelling volgen. Misschien kun je daarbij ook de samenwerking met anderen zoeken (voor de verandering, zou ik bijna willen zeggen.
  En wat de protesten van nu betreft: die zijn niet meer alleen gericht tegen de Zaanse bajesboten, hoewel we die hier niet willen hebben (want wie schiet er iets mee op als die een gemeente verderop worden neergelegd)maar in navolging van de eisen van Amnesty International tegen het beleid van vreemdelingendetentie. Steeds meer mensen komen hiertegen in verweer, dat laten ook de wakes bij de bajesboten zien, die nu vanuit kerken en andere organisaties worden georganiseerd.

  1. Hallo Carla,

   Er is mijnerzijds niet zozeer sprake van verbittering, als wel van cynisme over de onbeschaamdheid van een SP-fractie die het eigen falen wegmoffelt. En wat betreft die samenwerking met anderen: ik heb de SP (en andere partijen) keer op keer, gevraagd en ongevraagd, gevoed met informatie en jullie ook nog eens het idee aan de hand gedaan een rechtszaak te beginnen, in verband met de onjuiste vergunningprocedure. Helaas, niets op gehoord…

   Groet,

   Erik

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *