Katholieke humor

Met de Kerstdagen net achter de kiezen is het tijd voor wat katholieke humor. Jammer alleen dat het uit het Deetmanrapport komt, dat meer dan vuistdikke verslag over seksueel misbruik binnen de kerk. Een citaatje over de Zaanstreek, te vinden op bladzijde 244/245 van deel 1. Humor om te lachen. Als het niet om te huilen was:

“Van groot belang in het beleid ter preventie van seksueel misbruik waren de criteria die de bisdommen Haarlem en Rotterdam aanlegden bij de toelating tot de priesteropleiding en vervolgens de priesterwijding. In de jaren vijftig en zestig stelde het benoemingenbeleid niet veel voor. Zo had bisschop Huibers er plezier in om priesters en parochies te benoemen, bij wie vooral hun achternaam en niet hun kwaliteiten voorop stonden. Een kapelaan Groot kwam dan terecht bij een pastoor Klein. Zo kwam het voor, zoals bij de Grote Willibrordparochie in Amsterdam, dat de parochie bediend werd door priesters die alle drie een vissennaam hadden: Steur, Vis en Haring. De pastorie kreeg dan ook als bijnaam de Vissenkom. In de Zaanstreek was er ook sprake van een aantal van dergelijke parochies, zodat dit gebied binnen de bisdomorganisatie het Aquarium werd genoemd. Als dergelijke combinaties ter sprake kwamen, placht bisschop Huibers altijd te zeggen: ‘Het was een ingeving van God, maar hij vergist zich ook wel eens!'”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *