Parkeren

Het Zaanstedelijk college van B&W heeft een nieuwe parkeernota in elkaar gezet. In het kort komt die er op neer dat de hoeveelheid grondgebied waar de auto alleen tegen betaling aan de stoep kan worden gezet iets groter wordt. Dat de gebieden waar de weerstand tegen betaald parkeren om legitieme redenen te groot is niet met betaalde parkeerplaatsen worden belast. En dat het neerzetten van de auto iets duurder wordt. Al met al lijkt me niets zoveel mis met de plannen, maar mocht u daar anders over denken dan kunt u nog bezwaar aantekenen.

Een paar maanden geleden had ik geen flauw benul dat de bewuste nota in de maak was. Maar ik kreeg wel een vraag toegespeeld over de omgang met invalidenparkeerkaarten. Die vraag kwam er op neer dat in gebieden waar alleen belanghebbendenparkeren was toegestaan soms een tekort was aan invalidenparkeerplekken. En met de voorgenomen uitbreiding van het aantal wijken waar niets dan belanghebbendenparkeren geldt, zou dit probleem nog nijpender worden. Je zal maar ‘gezegend’ zijn met een loopvermogen van maximaal honderd meter en je auto nergens in de buurt kwijt kunnen…

Enfin, ik stuurde het beste raadslid 2011 van Zaanstad er een mailtje over, dat hij op zijn beurt doorzond naar verantwoordelijk wethouder Dennis Straat. Die antwoordde vlak voor Kerst: “De parkeernota is gisteren vrijgegeven voor de inspraak door het college. Deze mail lezende vind ik het belangrijk punt om nog eens precies af te wegen t.b.v. het eindvoorstel aan de raad. Ik zal de mail doorzetten in de ambtelijke organisatie, maar ik stel ook voor dat Erik zijn punt nog eens precies en formeel maakt als zienswijze in de inspraakperiode die in januari start. Tot zover het proces; inhoudelijk:
– Het is in ieder geval mogelijk om in een belanghebbende gebied te parkeren met een kraskaart en in het nieuwe voorgestelde systeem met een bezoekersschijf. De heer X kan gebruik maken van deze mogelijkheid als hij iemand bezoekt die hem voorziet van deze parkeervoorziening. Dat kan dus naast zijn gehandicaptenparkeerkaart.
– Daarnaast kan hij op een gehandicaptenparkeerplaats staan, die meestal in betaald parkeren gebieden zijn aangelegd. Bij uitbreiding van het gebied zal ook dit worden meegenomen. Het is terecht dat Erik een punt maakt dat je dan misschien te ver moet lopen. Ik zal kijken hoe we dit in het voorstel nader kunnen uitwerken. Zie hierboven voor het procesvoorstel.”

Als ik het goed lees is er in de parkeernota geen onderscheid meer tussen belanghebbendengebieden en andere betaald-parkerenwijken. Het resultaat: ook gehandicapten kunnen hun vervoermiddel voortaan overal neerzetten. Volgens mij heeft Dennis Straat dit probleem wel goed opgelost. Of zie ik iets over het hoofd?

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *