Nieuwe Vakbeweging

Onlangs kreeg ik een pakket kado met oude brochures over een van de vakbonden van weleer, het Nederlands Verbond van Vakverenigingen. Al bladerend dwaalden mijn gedachten af naar de hopeloos verdeelde FNV, die in juni opgaat in De Nieuwe Vakbeweging. De koers is nog niet bekend, de vooruitzichten zijn niet bij voorbaat positief en diverse kopstukken moeten het veld ruimen.

Zestig jaar geleden zag het er een stuk overzichtelijker uit. Hierbij de slotzinnen van het boekje De NVV. Zijn ontstaan groei en betekenis: “De sociale en economische wederopbouw van onze verarmde wereld tot een samenleving, waarin vrije mensen in welvaart en vrede zullen kunnen leven en bestaanszekerheid genieten, is een moeilijke, doch tevens een schone taak. De vervulling daarvan loont de moeite, vooral voor het jongere geslacht, om er al zijn krachten en kunnen en bovenal zijn ongerept idealisme aan te geven. Deze aansporing geldt echter niet alleen voor de jongeren, doch voor allen zonder onderscheid, die van goede wil zijn.

Met zijn beginselverklaring tot grondslag wendt het NVV zich daarom tot de arbeiders van Nederland met de oproep zich aaneen te sluiten tot een machtige, alle arbeiders omvattende, Nederlandse vakcentrale: het NVV.”

Het idealisme spatte er destijds vanaf. Mochten de kwartiermakers van De Nieuwe Vakbeweging bovengenoemd boekje van me willen lenen dan zijn ze welkom.

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *