Afschaffing Stadsregio

Liesbeth Spies is nog niet zo heel lang minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, maar ze valt nu al op. Allereerst door haar lafhartige buiging naar de PVV, door voor te stellen om de dubbele nationaliteit af te schaffen. Het argument: twee paspoorten betekent twee loyaliteiten. Het is symboolpolitiek in optima forma, bedoeld om een racistische gedoogpartij te paaien.

Gelukkig komt Spies (CDA) nu ook met een positief voorstel. Ze wil de Stadsregio’s opheffen. Afgelopen week ontving de gemeenteraad van Zaanstad een afschrift van een brief die Spies naar de Tweede Kamer had gestuurd. En daarin staat, op pagina 5, in ambtenarentaal ‘dat de Wgr-plusregio wordt opgeheven, wat is voorzien op 1-1-2013’. De reden voor de opheffing (zie pagina 3): “Burgers en bedrijven die in enkele stedelijke gebieden nu nog te maken hebben met vier of zelfs vijf bestuurslagen [hebben] er straks nog slechts te maken met drie.”

Toen ik nog raadslid was, weigerde mijn politieke cluppie als enige partij mee te doen aan beraadslagingen en vergaderingen over de de Stadsregio Amsterdam, tenzij die als doel hadden dit bestuursorgaan op te heffen. De Stadsregio (voordien ROA) was namelijk op geen enkele manier democratisch gelegitimeerd. Er vonden geen verkiezingen voor plaats en burgers hadden er niets over te zeggen, maar de Stadsregio nam en neemt wel vergaande besluiten over het leven van diezelfde burgers. Onbestaanbaar dat democratisch Nederland ooit zo’n ondemocratisch orgaan heeft ingesteld.

Het heeft een paar jaar geduurd, maar nu lijkt de Stadsregio dus te verdwijnen op de mestvaalt van de geschiedenis. Voor de zomervakantie van 2012 zal Spies haar wetsvoorstel indienen bij de Tweede Kamer. Er van uitgaand dat kabinet-Bruin 1 dan nog bestaat kunnen we dus met ingang van het komend jaar verlost zijn van een bestuurlijk wangedrocht.  Kunnen we weer als vanouds terecht bij het rijk, de provincie of de gemeente. Wel zo overzichtelijk. 

Selecteer hotspot

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *