Mensenrechten

ZAANSTAD (ESP) – Amnesty International en Human Rights Watch hebben bezorgd gereageerd op de mensenrechtenschendingen in Zaanstad. Aanleiding is de noodkreet van Democratisch Zaanstad (DZ) en de Partij voor Ouderen en Veiligheid (POV) dat de raadsmeerderheid zowel hun mensenrechten als de Grondwet heeft aangetast.

In maart van dit jaar stelden fractiemedewerkers van beide partijen vragen over de betrokkenheid van Zaanse ambtenaren bij mogelijke misstanden. In een reactie lieten tien collega-fracties via een motie afgelopen donderdag weten dat DZ en POV ‘de laatste tijd in en buiten de raad beschadigende en/of beledigende opmerkingen aan het adres van ambtenaren’ hebben gemaakt. Volgens deze partijen is alleen het college van B&W verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op eventuele ambtelijke fouten. Bovendien past het volgens hen niet om ambtenaren, die zich niet via de politieke kanalen kunnen verweren, publiekelijk aan de schandpaal te nagelen. DZ en POV beschouwen deze aangenomen motie als een aantasting van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en van de Grondwet.

Human Rights Watch en Amnesty International reageerden geschokt op de berichtgeving in Dagblad Zaanstreek dat de twee eenmansfracties verbaal gegijzeld zijn. “Dat Zaanstad detentiepontons tolereert waarop onschuldigen worden vastgezet is tot daar aan toe. Maar dat tien van de veertien partijen in de Zaanse raad menen collega’s monddood te moeten maken gaat alle perken te buiten. Het is het einde van de democratie as we know it. Wij beschouwen de heren Brekelmans (POV) en Molenaar (DZ) dan ook als martelaars van het vrije woord en stellen ze op één lijn met voormalige politieke gevangenen als die mevrouw met die moeilijke naam in Birma en Nelson Mandela.” Amnesty liet verder weten weten enkele humanitaire missies in Syrië tijdelijk stop te zetten, om meer onderzoekscapaciteit te kunnen inzetten op de Zaanse schendingen.

Waarschijnlijk starten Amnesty en Human Rights Watch na de zomervakantie een gezamenlijke brievencampagne in een poging om beide raadsleden en hun assistenten hun vrijheid van meningsuiting terug te geven. “Wij hopen alleen niet dat de POV- en DZ-politici in de tussentijd gekke dingen gaan doen om hun gelijk binnen te halen, zoals een hongerstaking. Hoe begrijpelijk ook; een hongerstaking komt weliswaar hun gewicht, maar niet hun gerechtvaardigde zaak ten goede.”

In een persverklaring heeft raadslid A. Molenaar laten weten zich gesteund te voelen door de mensenrechtenorganisaties. “En door Nico van den Broek natuurlijk, die ons nu eenmaal altijd steunt.” Molenaar zegt ‘niet meer gekke dingen te zullen doen dan anders’. “Hoewel we onszelf beschouwen als politieke gevangenen zullen we waardig blijven reageren op de aantijgingen, laster, smaad en muilkorverij van deze gemeenteraad. Daarbij past geen moddergooien richting bijvoorbeeld de PvdA, die hier een Moskou aan de Zaan wil creëren. En daar mag best bij gegeten worden.”

Een deel van de Zaanse politieke gevangenen. Sommigen op de foto hebben DZ inmiddels verlaten, uit angst voor repressie door andere partijen. 

An Eriks Satirics Production

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *