Liesbeth Spies

Op de vraag hoe de status quo te handhaven is het antwoord: Liesbeth Spies. In de korte tijd dat ze minister van BZK is heeft ze haar behoudende stempel weten te drukken op meerdere controversiële onderwerpen. De hoogste rechtscolleges vinden dat de vrouwenhatende SGP discrimineert, maar Liesbeth weigert in te grijpen. De Kamermeerderheid wil af van het fenomeen weigerambtenaar, maar Liesbeth schuift die aangenomen motie gewoon terzijde. En nu staat ze de Nederlandse inlichtingendiensten terzijde, daar waar die elke schijn van openheid en transparantie willen blokkeren.

Zoals bekend maken de AIVD en (in mindere mate) de MIVD sinds jaar en dag mensen kapot zonder daar verantwoording voor te hoeven afleggen. Dat gebeurt onder het motto dat de staatsveiligheid beschermd dient te worden. En dus hebben de Nederlandse geheime diensten -ik overdrijf niet- honderdduizenden persoonsdossiers aangelegd. Ze blokkeren sollicitaties van onschuldige mensen. Ze spioneren en infiltreren, ook al gaat het om organiaties die niets op hun kerfstok hebben. Het is een staat binnen de staat, en dus levensgevaarlijk.

De afgelopen jaren heeft de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten onderzoek gedaan naar de vraag of er niet wat meer openheid betracht kan worden bij de AIVD en de MIVD. Het antwoord is ja. Maar daarbij is duidelijk buiten verantwoordelijk minister Spies gerekend. Op elk van de CTIVD-aanbevelingen zegt ze die te negeren, nader te willen bestuderen of extra onderzoek te willen laten verrichten. Het gevolg: alles blijft zoals het is. En de inlichtingendiensten kunnen als vanouds doorgaan met hun schimmige werkzaamheden.

Kies Spies en neem je verlies.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *