Nieuw ziekenhuis

Hé, wanneer hebben we dat eerder gehoord? Toch zeker een jaar of zes geleden. Voor de mensen die het niet zich niet meer herinneren: in 2006 zette het Zaans Medisch Centrum de gemeenteraad van Zaanstad onder druk. Er moest een nieuw ziekenhuis gebouwd worden, en wel met onmiddellijke ingang. Als de raad niet stante pede akkoord ging zou de regionale gezondheidszorg in gevaar komen. De apparatuur en het gebouw waren op, oud en versleten oftewel  in potentie levensgevaarlijk. De ziekenhuisdirectie sloot bovendien niet uit te gaan verhuizen naar een gemeente die wel ruimte aanbood.

Het ziekenhuis had nog een eis: het wilde verhuizen naar de VVZ-velden, schuin tegenover het ZMC. Het was volgens de directie ondoenlijk om een nieuw ziekenhuis te bouwen op de plek van het oude hospitaal. Dat zouden de patiënten niet trekken, al die overlast.

Enfin, de plannen gingen vanwege de enorme risico’s -deen deel van de raad voorspelde dat al- niet door. En het werd vervolgens heel lang stil. Zonder dat er risico’s ontstonden als gevolg van de gedateerde apparatuur. Ik heb althans nergens gelezen dat het ZMC-mortuarium moest worden uitgebracht en medische geschillencommissie overuren moest maken.

Nu is er dus het nieuws dat er een nieuw ziekenhuis komt. Op de plaats van het oude hospitaal. Opeens kan het wel. Alle problemen zijn verdwenen als sneeuw voor de zon. De belemmeringen van zes jaar geleden gelden blijkbaar niet meer anno 2012.

Zou het soms kunnen dat de toenmalige raad (en het college) destijds een tikje subjectief zijn geïnformeerd?

  Oudbouw

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *