Integriteit?

Ach gossie. Ton Brekelmans, van de eenmanspartij POV, stelt opnieuw de integriteit van burgemeester Geke Faber aan de orde, via schriftelijke vragen over een onderwerp waarvan de buitenwereld niets snapt. U weet wel, Brekelmans, die deze week ook weer eens zijn beklag deed over de overlast op het Steve Bikoplein. Dat plein waar hij -puur toeval natuurlijk- zelf tegenover woont. En waar hij vijftig meter verder zijn eigen zaak heeft. Maar waarbij zijn eigen belang uiteraard totaal niet in het geding is. Want Brekelmans is de integriteit zelve. Zo wijst de geschiedenis immers uit. En dat keer op keer. Wat een zegen dat Zaanstad beschikt over zulke onafhankelijke volksvertegenwoordigers, mensen die het verschil kennen tussen algemeen en eigen belang. Personen die weten dat juist zij de integriteit van het openbaar bestuur aan de kaak moeten stellen. Leve het raadslid dat de omgeving bewaakt. Eigen voortuin eerst!

Vanavond vinden de algemene beschouwingen van de Zaanstedelijke gemeenteraad plaats. “Voorzitter, het is niet integer dat de stoeptegels op het Steve Bikoplein schever liggen dan elders in Zaanstad.”

 Ton Brekebeen

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *