Over veelverdieners en grootgraaiers

In 2006 vroeg de Ondernemingsraad van het Zaans Medisch Centrum me om lid te worden van een tweekoppige begeleidingsgroep die personeel moest aanhoren dat het ziekenhuis diende te verlaten. Het ZMC had het financieel zwaar en er moesten medewerkers uit. Er was voor hen een afvloeiingsregeling gemaakt, maar mocht de directie niet tot overeenstemming komen met de betreffende medewerkers, dan konden die bezwaar aantekenen bij de begeleidingsgroep.

Naast de OR had ook de directie iemand aangezocht voor deze tijdelijke functie. Tijdens het kennismakingsgesprek kwam de vraag op tafel hoeveel we wilden verdienen met deze bijbaan. Ik zei tegen de dienstdoende directeur er geen geld voor te willen, aangezien ik mede was aangezocht omdat ik gemeenteraadslid was en uit dien hoofde al betaald kreeg. Er viel even een pijnlijke stilte. Waarna het medelid zei: “Maar ik moet er van leven.” Met enige regelmaat nam zij dit soort riante schnabbels aan en die vormden een welkome financiële aanvulling. (Via het ZMC zal ze overigens weinig hebben verdiend; in de vier navolgende jaren hoefden we niet één keer bij elkaar te komen.) 

Ik moest er even aan terugdenken naar aanleiding van het opnieuw opgelaaide debat over de grootgraaiers in de publieke sector. Minister Plasterk presenteerde afgelopen week een lijst met alle veelverdieners in deze sector. Het zouden er verspreid over Nederland 2651 zijn. Daarvan hebben er 19 een Zaanse link. Van wie er 18 te vinden zijn bij het Zaans Medisch Centrum, op twee na allemaal specialisten. Ik heb ze hieronder even voor u neergezet.

Denk nog eens aan hen wanneer u een doktersrekening moet betalen.

Zaans Medisch Centrum ZAANDAM Lid Raad van Bestuur honorering is   conform de NVZD adviesregeling.
Zaans Medisch Centrum ZAANDAM Medisch   specialist Overschrijding   wordt veroorzaakt door div. toeslagen.
Zaans Medisch Centrum ZAANDAM Medisch   specialist Overschrijding   wordt veroorzaakt door div. toeslagen.
Zaans Medisch Centrum ZAANDAM Medisch   specialist Overschrijding   wordt veroorzaakt door div. toeslagen.
Zaans Medisch Centrum ZAANDAM Medisch   specialist Overschrijding   wordt veroorzaakt door div. toeslagen.
Zaans Medisch Centrum ZAANDAM Medisch   specialist Overschrijding   wordt veroorzaakt door div. toeslagen.
Zaans Medisch Centrum ZAANDAM Medisch   specialist Door   een toeslag voor onderwijs komt deze functionaris in 2011 boven de   grens.
Zaans Medisch Centrum ZAANDAM Medisch   specialist De   overschrijding wordt veroorzaakt door een toeslag voor onderwijs.
Zaans Medisch Centrum ZAANDAM Medisch   specialist Overschrijding   wordt veroorzaakt door div. toeslagen.
Zaans Medisch Centrum ZAANDAM Medisch   specialist Overschrijding   wordt veroorzaakt door div. toeslagen.
Zaans Medisch Centrum ZAANDAM Medisch   specialist Overschrijding   wordt veroorzaakt door div. toeslagen.
Zaans Medisch Centrum ZAANDAM Medisch   specialist Overschrijding   wordt veroorzaakt door div. toeslagen.
Zaans Medisch Centrum ZAANDAM Medisch   specialist Overschrijding   wordt veroorzaakt door div. toeslagen.
Zaans Medisch Centrum ZAANDAM Medisch   specialist Overschrijding   wordt veroorzaakt door div. toeslagen.
Zaans Medisch Centrum ZAANDAM Medisch   specialist Overschrijding   wordt veroorzaakt door div. toeslagen.
Zaans Medisch Centrum ZAANDAM Medisch   specialist Overschrijding   wordt veroorzaakt door div. toeslagen.
Zaans Medisch Centrum ZAANDAM Medisch   specialist Overschrijding   wordt veroorzaakt door div. toeslagen
Zaans Medisch Centrum ZAANDAM Voorzitter Raad van Bestuur honorering   conform de NVZD adviesregeling

Dagobert

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *