Bedreigde buurtcentra

Afgelopen week was ik bij het afscheidssymposium van en voor Eelco Taams, de Oostzaanse wethouder die helaas voortijdig plaats moest maken. Er was een gedachtenwisseling over de rol van vrijwilligerswerk en er waren wat toespraakjes. Twee daarvan zijn me bijgebleven. Allereerst dat van gedeputeerde Elvira Sweet, die de indruk wekte de vertrekkende politicus goed te kennen, maar hem desondanks consequent Elco bleef noemen. Bovendien leek ze te denken in de gemeente Landsmeer te speechen.
De tweede toespraak, overigens knap en schijnbaar uit de losse pols geformuleerd, was van collega-wethouder Corrie Noom. Die vertelde onder meer enthousiast over de verzelfstandiging van een flink aantal Zaanstedelijke buurtcentra. Het deed het ergste vrezen voor de gebouwen die nu nog onder de hoede van Welsaen functioneren.
Dinsdag plaatste Dagblad Zaanstreek een artikel waaruit naar voren kwam dat die op afstand gezette buurthuizen het lang niet zo goed hebben als Corrie deed voorkomen. Hun financiële situatie is wankel en het vercommercialiseren van het eigen vastgoed stuit op wetten en bezwaren. De Drank- en Horecawet verbiedt namelijk het uitventen van het buurthuis voor feesten en partijen.

Volgens mij is er destijds een stevige denkfout gemaakt door de buurthuizen te verzelfstandigen. Met enthousiasme van de wethouder alleen valt het huidige probleem helaas niet te tacklen.


Corrie Noom in buurthuis De Doorbraak

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *