Geld en balk

Voor 1 april moesten alle Zaanstedelijke partijen hun fractieuitgaven in het jaar 2012 verantwoorden. Dat hebben ze allemaal keurig gedaan, bleek uit het overzicht dat ik deze week mocht ontvangen. Alleen zit ik nu wel met een paar vragen over de besteding van dit publieke geld. Verspreid over alle partijen gaat het om bijna €60.000,-. Oftewel een kwart miljoen per collegeperiode. Daar kun je heel wat leuke dingen mee doen. 

De eenmansfractie van de POV bijvoorbeeld wist -op een paar toetjes na- vorig jaar op kosten van de gemeenschap evenveel weg te eten als de complete zevenkoppige VVD-vertegenwoordiging. €1425,32 om €1512,30, om precies te zijn. En wat apart dat meer dan de helft van de veertien fracties wèl op eigen kosten de maaltijden kon en wilde betalen.
Hetzelfde verhaal met de partijwebsites. De ZOG declareerde er €1553,99 voor. De Partij voor de IJsbaan diende een rekening in van €773,40. En Democratisch Zaanstad was naar eigen zeggen in 2012 €337,20 kwijt aan de digitale werkzaamheden. Interessant wel. Vooral omdat de PvdIJ sinds februari 2010 niets, maar dan ook helemaal niets heeft gedaan op en aan de eigen website. Er is sindsdien geen letter aan toegevoegd. En wie de gammele sites van DZ (met daarop op het moment dat ik dit schrijf als laatste tweet van de fractievoorzitter: DZaart: Mp #rutte integriteit openbaar bestuur belangrijk”) en de ZOG bekijkt (de laatste ‘actueel’ dateert daar van juli 2012) kan alleen maar tot de conclusie komen dat er iets heel erg misgaat met het gemeenschapsgeld.

U wilt meer voorbeelden van verbazingwekkende uitgaven? U krijgt ze. De VVD besteedde €488,73 aan attenties en bloemen. De PvdIJ -ook een eenmansfractie- was €978, 57 kwijt aan ‘representatie cadeau’. De ZOG nam een voorschot op de verkiezingscampagne à €1577,49 (‘contact bevolking, gesprekken, braderieën, kraamhuur, drukwerk, opbergmateriaal, promotiemateriaal’). Het is geld dat daaraan volgens de gemeentelijke reglementen niet mag worden besteed. Het CDA deed voor €868,15 aan ‘ledeninformatie’, wat dat ook moge zijn. DZ -opnieuw- had €1574,90 aan ‘organisatiekosten’, maakte -ondanks de gratis faciliteiten op het gemeentehuis- €728,22 aan vergaderkosten en besteedde ook nog eens €450,- aan ‘inhuur derden’. Voor alle duidelijkheid: het gaat hier om de partij die B&W telkenmale verwijt te vaak derden in te huren.

Het lijkt er op dat de meermalen verzorgde gemeentelijke cursussen integriteit bij sommige volksvertegenwoordigers niet erg zijn aangeslagen. Gelukkig zijn DZ, POV en ZOG bij uitstek de partijen die in het verleden bij het college aandrongen op transparantie. En de PvdIJ houdt ongetwijfeld ook van openheid. Daarom hierbij de vraag: mogen we even de onderliggende bonnetjes zien?

DZDZ
PvdIJPvdIJ
POVPOV
ZOGZOG

1 gedachte over “Geld en balk”

 1. Addy Verschuren

  Beste Erik,

  Ik vind het jammer dat je deze vraag, want zo lees ik het, dat je die vraag niet voor het schrijven van je blog aan mij gesteld hebt. Dan had ik je als antwoord gegeven dat we onder het kopje “ledeninformatie” de kosten geboekt hebben die we als CDA fractie maken om contact met onze achterban te houden. Om hen te informeren, maar ook om als fractie voeling te houden met de samenleving. Denk aan drukkosten voor nieuwsbrieven, porti, huur van een zaaltje. Dat past allemaal binnen ons reglement.

  Nu wordt de schijn gewekt alsof het CDA in Zaanstad in moeilijke tijden gemeenschapsgeld verspild. Dat klopt niet. We storten elk jaar geld terug, omdat we geld overhouden, in tegenstelling tot veel andere fracties. Het was de CDA fractie, die samen met Groen-Links, al in 2010 bij de begroting een motie heeft ingediend om de fractievergoeding te halveren.

  Ik hoop dat ik met deze reactie dat beeld kan wegnemen. Het moeilijke is, en daar schuilt dan ook de verantwoordelijkheid van de blogger, dat beeldvorming vaak een wil van zichzelf heeft. Vertrouwen komt te voet en vertrekt te paard.

  Groet,

  Addy Verschuren, fractievoorzitter CDA Zaanstad

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *