Bajes als paard van Troje?

Dat er in de Westzanerpolder een mega-gevangenis komt kan nu wel als vaststaand feit worden gezien. Maar of de gemeente Zaanstad zich realiseert wat ze met dit immense cellencomplex in huis haalt vraag ik me af. Een paar kanttekeningen:

  • Het kabinet wil in de helft van de  strafgevallen meerdere gedetineerden in één cel plaatsen. Deskundigen zien hierin weliswaar vooral nadelen -lees: toenemende spanningen-, maar de cost gaet blijkbaar voor de baet uit.
  • De cellen zijn eigenlijk te klein om twee mensen te herbergen. Dat geeft stress en conflicten. 
  • Het kabinet wil een veel soberder regime dan momenteel het geval is. Hetgeen nog meer spanningen achter de muren geeft.
  • Er wordt zwaar bezuinigd op gedetineerdenbegeleiding, -arbeid en -toezicht. Dat krijgt zijn weerslag op de medewerkers en op de gestraften. Na hun vrijlating zijn de ex-veroordeelden bovendien nog minder dan nu toegerust voor een succesvolle reïntegratie.
  • Het kabinet wil meer gestraften een enkelband geven. De zware categorie die achterblijft in de Zaanse bajes geeft meer handhavingsproblemen dan de ‘makkelijke’ gedetineerden die straks met een bandje thuis zitten.

Ik vermoed dat Zaanstad met de nieuwe gevangenis een paard van Troje binnenhaalt.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *