Geld en balk (4)

College van B&W
Gemeente Zaanstad
Postbus 2000
1500 GA Zaandam

Zaandam, 2-7-2013

Geacht college,

Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur wil ik u verzoeken mij de verslagen van de fractievergoedingen over de jaren 2010 en 2011 te doen toekomen. Elke fractie in de gemeenteraad van Zaanstad dient ieder jaar een ‘verslagformulier fractievergoeding’ in te vullen. Graag ontvang ik de over bovengenoemde jaren ingeleverde fractieverantwoordingen van alle partijen die in de gemeenteraad van Zaanstad vertegenwoordigd zijn.

Verder ontvang ik van u graag de ‘spelregels’ ten aanzien van de te besteden fractiegelden. Met andere woorden: de regels waaruit de partijen in de raad van Zaanstad kunnen opmaken waaraan ze de aan hen toebedeelde fractievergoedingen wel/niet mogen besteden.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Erik Schaap

Havenstraat 75
1506 PL Zaandam

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *