Toekomstagenda Cultuur (2)

Ondanks de zomervakantie begint er inmiddels wat ophef te ontstaan over de vorige week door B&W van Zaanstad gepresenteerde Toekomstagenda Cultuur. Daarin wordt een hernieuwde poging gedaan om een groot deel van de Zaanse cultuur te reduceren tot het maaiveld. De Bieb raakt tientallen procenten subsidie (en drie filialen) kwijt. FluXus mag bijna een kwart van haar geld inleveren. Twee musea verliezen al hun gemeentelijke inkomsten. Het Zaantheater en het Zaans Museum moeten interen. En de amateurorganisaties kunnen zwaaien naar hun structurele subsidies, maar mogen -wat aardig- nog wel projectgelden aanvragen. 

Een citaat uit de Toekomstagenda: “Er is een breed draagvlak om de huidige gemeentelijke subsidie voor amateurkunst voortaan op een andere manier in te zetten.” Maar terwijl er op tal van plaatsen in de Toekomstagenda voetnoten staan die de wethouderlijke wensen en beweringen moeten staven, is uitgerekend hier gen noot te vinden. Dat brede draagvlak bestaat waarschijnlijk alleen in het hoofd van de wethouder. Ik geloof namelijk niet dat die ‘andere manier’, het afschaffen van de structurele subsidies voor amateurkunst, de geraakte organisaties enthousiast doet opspringen.

Als straf voor het eerdere (terechte) verzet om met het centrale filiaal naar Inverdan te verhuizen pakt B&W met name de Bieb keihard aan. Actie = reactie. En dus haalde Bieb-directeur Marga Rosier gisteren in een scherp commentaar  alle gemeentelijke plannen met het Cultuurcluster onderuit. Hopelijk doet B&W van Wormerland dat ook, want de subsidie voor het -enige- filiaal in dit dorp moet volgens de Zaanstedelijke collega’s eveneens worden stopgezet (Zaanstad betaalt hieraan mee sinds een paar jaar geleden het filiaal in Wormerveer dicht ging. Inderdaad, vanwege bezuinigingen…).

Het wachten is nu onder meer op de reactie van FluXus-directeur Harry Swinkels, die enerzijds dolgraag het geplande Cultuurcluster boven het spoor wil en daarvoor van de gemeente afhankelijk is, maar anderzijds nu zoveel subsidiegeld ziet wegvloeien dat de exploitatie van datzelfde cultuurgebouw onmogelijk wordt. Misschien is dat veel goedkopere alternatief zo gek nog niet.

Te verwachten valt dat de komende maanden een storm van kritiek zal opsteken. Die storm voed ik met liefde. Laten we eens kijken naar de gemeentelijke Toekomstagenda en die leggen naast het verkiezingsprogramma 2010-2014 van Vissers’ partij, de ZOG. Voor alle duidelijkheid: Leny Vissers is verantwoordelijk voor zowel de Toekomstagenda als voor het ZOG-verkiezingsprogramma.

Toekomstagenda: “Door af te stappen van structurele subsidies aan organisaties en verenigingen kan Zaanstad meer budget vrijmaken voor nieuwe ontwikkelingen en initiatieven, die waardevol zijn voor versterking van de kunst en cultuur in onze stad of een bijdrage kunnen leveren aan onze stedelijke, sociale en economische ambities en opgaven. Dat kunnen activiteiten en projecten zijn van velerlei aard, zowel door amateurs als professionals. Het gaat om één breed projectbudget voor cultuur, beeldende kunst, vormgeving en architectuur.”
Verkiezingsprogramma ZOG: “Het gemeentebestuur dient de nodige aandacht aan de Beeldende Kunst te geven, zoals het voeren van een adequaat atelier- en huisvestingsbeleid ten behoeve van beeldende kunstenaars. (…) Aan de accommodaties voor amateur-gezelschappen mag nog de nodige aandacht geschonken te worden. (…) De amateurkunst kan bevorderd worden door subsidies maar ook door podia. Er is een grote behoefte aan repetitieruimten, studio’s en ook atelierruimte voor decoraanmaak en opslag.”

Toekomstagenda: “We willen de huidige variëteit aan culturele functies voor Zaanstad behouden, maar dat moet wel met minder gemeentelijke subsidie. Dat betekent bijvoorbeeld dat er vanaf 2015 minder subsidie is voor de bibliotheek, waardoor er filialen zullen sluiten.”
Verkiezingsprogramma ZOG: “Wij hebben ook zo onze twijfels of de nieuwe bibliotheekvestiging wenselijk en/of financieel haalbaar is. Wij zijn bevreesd dat het budget ontoereikend zal zijn om alle overige vestingen overeind te houden. Bovendien beslist uiteindelijk het bestuur van de Bibliotheek zelf of deze stap wordt genomen. Wij hebben de indruk dat de huidige vestiging in de Koekfabriek tot op heden goed bevalt. (…) De bibliotheken zijn een belangrijke voorziening in Zaanstad.”

Toekomstagenda: De bijdrage [aan het Zaans Museum en Verkadepaviljoen] wordt vanwege de omvang van de bezuinigingsopgave met 5% verminderd. De structurele subsidies voor de Vereniging De Zaansche Molen en het Museum van het Nederlandse Uurwerk worden beëindigd.”
Verkiezingsprogramma ZOG:
 “De Z.O.G. is er trots op dat zij een goede aanzet heeft gegeven die resulteerde in de realisatie van het Verkade museum. De Zaanse musea dragen bij aan de cultuurbeleving van de bezoekers. De gemeente dient daar positief aan bij te dragen en daarmee ook het toerisme een goede impuls te geven.”

Toekomstagenda: “De gemeente stopt met subsidiëren van het culturele cursus- en lesaanbod van FluXus in de verwachting dat continuering in een andere, verzelfstandigde organisatievorm haalbaar is.”
Verkiezingsprogramma ZOG: “Aan goed muziekonderwijs hecht de Z.O.G. veel waarde. De Muziekschool, -inmiddels een onderdeel van Fluxus-, kan gezien worden als een culturele basisvoorziening voor een zo breed mogelijke laag van de bevolking.”

Enfin, de Zaanse Onafhankelijke Groepering zei het zelf al op haar website: “Wij doen wat wij zeggen en wij zeggen wat wij doen onder het motto: ZOGezegd, ZOGedaan.” Alleen zijn ze hier en daar het woordje ‘niet’ vergeten. 

Riool
Wethouder Vissers presenteert haar cultuurbeleid

1 gedachte over “Toekomstagenda Cultuur (2)”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *