75+ telt niet

Het is een telkens terugkerende denkfout. Begin dit jaar probeerde de Purmerendse burgemeester het, deze week haalde B&W van Weert bakzeil en daarvóór waren er tal van andere gemeentebesturen die zich vergisten. De geschiedenis herhaalt zich, maar veel kennis lijkt er niet te worden opgedaan.

Elk jaar is er wel een gemeente die besluit om ouderen te weren uit het stemhok. Niet dat ze geen keuze meer mogen maken voor een politieke partij, maar het bemensen van het stembureau is voortaan taboe. Meestal hanteert de dienstdoende burgemeester dan een grens van 75 jaar. Vanaf die leeftijd zou het niet meer verantwoord zijn om iets simpels als stembriefjes tellen uit te voeren. 

Deze week was het dus Weert dat de senioren eh… weert. Waarna er, zoals gebruikelijk, een storm van kritiek opstak. En terecht. Waar wel wordt geaccepteerd dat grijsharigen de gemeenteraden en het kabinet bevolken (Ivo Opstelten is ook alweer 69), dienen ze op de verkiezingsdag passief toe te kijken.

Op een of andere wijze wil het maar niet tot sommige colleges doordringen dat de Kiesraad niet aan een maximale leeftijdsgrens wil. Dat het ministerie van Binnenlandse Zaken een negatief oordeel heeft gegeven over deze vorm van leeftijdsdiscriminatie. Dat de minister al in 1999 op Kamervragen antwoordde dat leeftijdsdiscriminatie (ook) in dit geval uit den boze is. Dat het niet logisch is om mensen aan de ene kant steeds langer te laten werken en aan de andere kant ze een bijbaantje te ontnemen. Dat Nederlanders steeds ouder worden. Dat de seniorenpartijen almaar populairder worden.

Ik heb zo’n vermoeden dat die leeftijdsdiscriminerende colleges alleen maar mensen jonger dan 65 herbergen. Is het misschien tijd dat er een ondergrens komt voor lokale bestuurders?


Dubieus Zimbabwaans stembureaulid (89)

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *