Geld en balk (5)

Allereerst het goede nieuws. Een dag nadat ik de gemeente Zaanstad een herhaald verzoek had bezorgd waarin ik met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur vroeg om een overzicht van de bestede fractiegelden in 2010 en 2011 had ik alles in huis. Met dank aan de raadsgriffie. Diezelfde griffie liet me weten dat mijn eerste brief verdwaald was binnen het gemeentehuis, maar dat de tweede wel de juiste weg had gevonden. De griffie meldde verder dat er ‘in het laatste presidium (juni) is afgesproken dat er een werkgroepje gevormd wordt dat zal bekijken of er misschien nadere “spelregels” moeten/kunnen worden opgesteld’.

Om dat laatste ging het mij. Het viel me namelijk op dat er in 2012 door sommige partijen flink was gesjoemeld met het hen toebedeelde gemeenschapsgeld. Meest opvallend: de eenmansfractie die voor bijna anderhalfduizend euro’s aan eten declareerde en de vele honderden euro’s die die andere eenpitter claimde voor een website waaraan al meer dan twee jaar geen letter was aangepast.

De komende twee dagen zal ik van alle partijen alle declaraties over de jaren 2010 en 2011 op deze blog plaatsen. Opdat u weet welke Zaanse partijen wel en welke niet netjes omgingen met uw belastingcenten. U mag er vervolgens zelf een kwalificatie op plakken (‘slim’, ‘fraude’ en ‘diefstal’ behoren tot de mogelijkheden).    

Vandaag publiceer ik alleen de gemeentelijke spelregels. Waaraan moeten de inmiddels veertien partijen voldoen die elk jaar vele duizenden euro’s ontvangen om hun fractiekosten te betalen? Interessant daarbij is met name artikel 10. Het toegekende geld is ‘bestemd als tegemoetkoming in de kosten van het functioneren als fractie, zoals personele kosten fractieassistent, administratie en organisatiekosten, informatievoorziening, kosten verhoging kwaliteit fractiewerk, externe adviezen’. Het is dus niet bedoeld om een partijwebsite te onderhouden, campagne te voeren, kadootjes weg te geven of eindeloos uit eten te gaan. Maar om een of andere reden gebeurt dat wel. Al jaren. En zonder dat er een haan naar kraait. Onderliggende verantwoordingen, het overleggen van bonnen en dergelijke zijn blijkbaar niet nodig en een adequate controle blijft achterwege. Waarover morgen en overmorgen meer. Neemt u eerst maar eens op uw gemak de spelregels door, zoals hieronder weergegeven.

(Wordt vervolgd) 

Spelregels fracties
Spelregels fracties (2)

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *