Zaans Showorkest is verdrietig

De gemeenteraad en B&W van Zaanstad worden momenteel met brieven gebombardeerd door boze culturele gezelschappen. De aanleiding: Leny Vissers’ Toekomstagenda Cultuur. De verantwoordelijk wethouder doet hierin haar uiterste best om zowel de Zaanse amateur- als de professionele kunsten ten gronde te richten. Het doet me deugd dat Marten van Tuijl, de voorzitter van het Zaans Showorkest, verdrietig edoch genuanceerd uit de doeken doet wat er niet deugt aan Leny’s plannen. Hieronder de belangrijkste passages uit zijn brief aan de gemeenteraad.

“Zaanstad subsidieert jaarlijks zo’n 50 amateurkunstverenigingen; koren, harmonie/fanfare/brassbands en toneelverenigingen. De lijst toont een vrij onsamenhangend en onevenwichtig beeld. Een paar voorbeelden:
Voor sommige verenigingen is de bijdrage van Zaanstad zo laag, dat de conclusie gerechtvaardigd is dat de leden deze ook zelf kunnen opbrengen. (blz. 9)
Om hoeveel verenigingen met een lage bijdrage gaat het? Wanneer is een bijdrage laag? Voor verenigingen waar dit niet voor geldt, is de conclusie dus niet te rechtvaardigen.
Bij een aantal (11) verenigingen is de gemeentelijke subsidie per lid veel hoger dan de eigen bijdrage die de leden zelf betalen. (blz. 10)
Bij 39 verenigingen is dit dus niet het geval.
Sommige verenigingen hebben een heel klein ledental en daarmee een zeer gering draagvlak. (blz. 10)
Hoeveel leden moet een vereniging hebben om genoeg draagvlak te hebben? Het aantal leden bepaalt toch niet het draagvlak, maar hoeveel mensen je met je activiteiten bereikt.
De huidige contributies voor amateurkunstverenigingen zijn over het algemeen veel lager dan bijvoorbeeld die van sportverenigingen of van commerciële culturele aanbieders zoals de Jeugdtheaterschool aan de Zaan en Juvat Dance Academy. (blz. 10)
Hoeveel zijn de contributies dan lager? En trouwens, dit is appels met peren vergelijken. Misschien staan er voor deze verenigingen en organisaties meer lasten tegenover.
Het huidige subsidiesysteem is rijp voor hervorming. (blz. 10)
M
isschien is dit wel zo, maar dit kan niet geconcludeerd worden op basis van bovengenoemde vier voorbeelden. Kortom een zwakke onderbouwing. Het doet ook geen recht aan de verenigingen die niet onder de voorbeelden vallen en die er alles aan doen om het hoofd boven water te houden.
Er is een breed draagvlak om de huidige gemeentelijke subsidie voor amateurkunst voortaan op een andere manier in te zetten. (blz. 10)
Hoe ziet dit brede draagvlak eruit? Hoeveel van de 50 amateurkunstverenigingen horen daar bij?
Amateurkunstverenigingen zullen meer zelfwerkzaamheid en ondernemerschap moeten tonen. (blz. 10)
Wat wordt bedoeld met meer zelfwerkzaamheid? Volgens ons kenmerken de verenigingen zich door zelfwerkzaamheid. Wat moet er dan nog meer? Ondernemerschap is prima. Daar spannen wij ons al jaren voor in. Mondjesmaat lukt dit via fondswerving en subsidies. Maar wil je een financieel zelfstandige organisatie zijn dan moet je een beroep doen op sponsoring. Ook daar zijn we al jaren mee bezig. Met als reactie de recessie zijn de resultaten miniem. En er zullen steeds meer verenigingen in deze vijver gaan vissen. In de gedane uitspraak zit dus geen realiteitszin.
In het werkatelier amateurkunst werd geopperd dat organisaties en verenigingen hun krachten meer zullen moeten bundelen. (blz. 10)
Kan dit worden toegelicht? Door het voorgenomen beleid zullen verenigingen in de financiële problemen komen. Hoe kan het bundelen van krachten hier een oplossing voor bieden?
Het lijkt onafwendbaar dat in de toekomst verenigingen zullen verdwijnen, maar tegelijk zullen zich ook weer nieuwe initiatieven aandienen. (blz. 10)
Moet dit gebeuren op basis van ‘struggle for life’? Het voorgenomen beleid zal zeker leiden tot het verdwijnen van verenigingen. Dit staat haaks op de uitspraak in de begeleidende brief: We willen de huidige variëteit aan culturele functies voor Zaanstad behouden.
In het werkatelier amateurkunst werd geopperd dat verenigingen vooral behoefte hebben aan betaalbare ruimte om op te treden en aan betere promotie.
Het punt van de ruimte hebben wij (onder meer) ingebracht. Het ging echter niet om ruimte om op te treden, maar om betaalbare oefenruimte. Bij betere promotie kunnen wij wat ons orkest betreft niets voorstellen. We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat de gemeente uit de werkateliers die punten heeft gehaald die passen in het voorgenomen beleid.
De gemeente is zich er terdege van bewust dat deze Toekomstagenda ingrijpende veranderingen en gevolgen voor organisaties en verenigingen met zich mee brengt. (blz. 3)
De vraag is of de gemeente deze gevolgen wel overziet. Willen wij het financiële gat dat de subsidiestop veroorzaakt via de contributie dichten dan moeten wij deze verhogen met 27%. Met alles wat al duurder wordt, is het nu niet de tijd voor een dergelijke contributieverhoging.
Het huidige subsidiebudget voor amateurkunst en (kleine) culturele organisaties blijft intact. (blz. 2)
Dit vinden wij positief. Het totaal stopzetten van de huidige financiering betekent de doodsteek voor het huidige kleurrijke pallet van amateurkunst. Wat de beoogde nieuwe subsidieregels inhouden is nog onduidelijk. Maar gooi geen oude schoenen weg voordat je nieuwe hebt. Graag willen wij meedenken over verbetering van de budgettoekenning.”

0 gedachten over “Zaans Showorkest is verdrietig”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *