De oude werkgevers van het AWVN

Volgens Wikipedia is zowel VNO-NCW als AWVN de grootste werkgeversclub van Nederland. Beetje gek. Hoe dan ook, de Algemene Werkgeversvereniging Nederland profileert zich ook in een enkele jaren geleden zelf uitgegeven stripboek als de grootste. Normaliter besteed ik niet veel aandacht aan werkgeversorganisaties, maar vorige week werd ik geattendeerd op iets bijzonders (dank, Ko!). Die al dan niet grootste -vertegenwoordiger van achthonderd ondernemingen met ruim twee miljoen werknemers- blijkt namelijk geboren en getogen te zijn in de Zaanstreek. En dat is opvallend voor een regio waar vanouds veel aandacht was voor de belevenissen van de arbeiders. Of misschien ook niet, want daar waar veel fabrieken waren, waren natuurlijk ook veel fabriueksdirecteuren.

Hoe dan ook, de geschiedenis van de bijna 95 jaar oude AWVN wordt hier in het kort geschetst. En zie, de aftrap vond in 1919 plaats door drie Zaanse industriëlen. Binnen de kortste keren sloten zich veertien fabrikanten aan. De eerste 32 jaar (met uitzondering van de oorlogsperiode) waren het Zaankanters die de voorzittershamer hanteerden. En kort na de bevrijding vond in het Zaanse De Bij de heroprichting plaats van de AWV (toen nog zonder N op het eind). Me dunkt dat de Zaanstreek een belangrijke rol speelde in deze club.

Misschien een goed idee om bij het honderdjarig bestaan, in 2019, een heus boek met de geschiedenis van deze vereniging te laten verschijnen?       


Het bewuste stripboek, overigens getekend door Zaankanter Eric Heuvel

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *