ZOG is voor/tegen openbaarheid

De vragen
12 november 2013: De fractie van de Zaanse Onafhankelijke Groepering stelt kritische schriftelijke vragen aan het Zaanstedelijk college van B&W over het misgebruik van de Wet Openbaarheid van Bestuur door andere partijen. Dat kost namelijk geld (net als de beantwoording van schriftelijke vragen overigens). En het is natuurlijk niet de bedoeling dat Zaanse politici hun democratische controlemogelijkheden ten volle benutten om een blunderende ZOG-wethouder onderuit te halen.  

Het vervolg
21 november 2013: Ria de Leeuw, fractievoorzitter van de Zaanse Onafhankelijke Groepering, in Dagblad Zaanstreek: “Als raadslid heb je meer mogelijkheden dan een burger. Dan kan je toch raadsvragen stellen. (…) Als mensen het gevoel hebben dat ze via vragen stellen op de gewone manier niet alles boven water krijgen, dan moeten we daar eens over praten. Maar wij hebben die ervaring niet.”

De beginselen
Een paar zinnen uit het ZOG-verkiezingsprogramma 2010-2014: “Aan de Wet Openbaarheid van Bestuur wordt actief meer bekendheid gegeven, zodat inwoners op basis daarvan toegang en inzage krijgen in documenten en besluitvorming. De gemeente dient deze wet naar de letter en de geest toe te passen en daarnaar te handelen. De raadsvoorstellen en andere documenten, waarin informatie van de gemeente zoals aankomende besluitpunten staan, moeten niet alleen voor raadsleden, maar ook voor andere belangstellenden ter inzage liggen. Openbaarheid van bestuur achten wij van groot belang, uiteraard met respect voor de privacy van personen.”

De geschiedenis
Huidig wethouder en toenmalig raadslid Leny Vissers refereert in een onbedoeld grappige brief aan de Tweede-Kamerfracties (“Wat schertste mijn verbazing?”) aan haar WOB-verzoek.

De uitleg
Dikke van Dale: “Gotspe (de; -s): Onbeschaamde brutaliteit.”

wob

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *