Zaanstad is seculier (NOT)

Zo eens in de vier jaar moet Zaanstad haar eigen subsidieverordening kritisch onder de loep nemen en waar nodig aanpassen. Een dezer dagen is het weer zover. De gemeentelijke subsidieregels worden opgefrist en geactualiseerd. So far, so good. 

In artikel 9, lid g van de nieuwe verordening staat een interessante en prijzenswaardige voorwaarde waaraan subsidievragers moeten voldoen. Die luidt: “Onverminderd de artikelen 4:25 en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht weigert het college de subsidie in ieder geval indien de doelstellingen, activiteiten, statuten of reglementen van de aanvrager dan wel het beoogde gebruik van de subsidie discriminatie opleveren wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, leeftijd of op welke grond dan ook.”

Per 1 januari gaat het Leger de Heils (mede) een sociaal wijkteam runnen in Zaandam. Waar dat werk eerst werd uitgevoerd door een seculiere organisatie maakt vanaf 2014 een christelijke organisatie de dienst uit. Betaald door Zaanstad. En dat is niet voor het eerst. Zaanstad subsidieert bijvoorbeeld ook al jaren de daklozenopvang door de club van majoor Bosshardt. Dezelfde club die andersdenkenden weigert in dienst te nemen. Alleen christelijke werknemers zijn namelijk welkom bij het Leger.

In 2005 trok de rijksoverheid nog een grens, toen het Leger weigerde om twee moslima’s in dienst te nemen. Prompt hield het ministerie twee ton subsidie in. Daar staat tegenover dat de Commissie Gelijke Behandeling (tegenwoordig College voor de Rechten van de Mens) een paar keer heeft geoordeeld dat het Leger des Heils moslims (en joden, en hindoes, en ongelovigen, en…) een baan mag weigeren, puur omdat ze niet-christelijke beginselen aanhangen. Religieuze organisaties mogen nu eenmaal onder bepaalde voorwaarden niet- of andersgelovigen een baan weigeren. Niet vergeten mag worden dat het Leger des Heils evangelisatie in haar doelstellingen heeft staan. Daar passen geen andersdenkende medewerkers in. Hen weigeren mag dus, ingevolge de Nederlandse wetgeving. 

Iets anders is of de overheid zo’n beleid moet faciliteren. Het lijkt mij onlogisch wanneer de overheid -in dit geval Zaanstad- zowel het maken van onderscheid op grond van geloof of levensovertuiging als de scheiding van kerk en staat overboord gooit door een dergelijke werkwijze financieel te steunen. De wereld was te klein geweest als Zaanstad jaarlijks honderdduizenden euro’s subsidie zou geven aan een islamitische hulporganisatie, maar gek genoeg komt de gemeente er tot nu toe mee weg wanneer er zoveel geld gaat naar het zieltjes winnende en niet-christenen bannende Leger des Heils. 

Het is een oude discussie (zie ook mijn blog van 28 maart), maar daarom niet minder waard om gevoerd te worden. In mijn tekst uit 2007 en het daarop volgende raadsdebat was nog sprake van een homo-onvriendelijke organisatie. Sindsdien is er op dat gebied gelukkig het een en ander verbeterd. Het Leger des Heils heeft namelijk sinds een paar jaar de omgang met homoseksuele medewerkers min of meer genormaliseerd. Er is dus nog hoop. 

Blijven er nog altijd twee redenen over om het Leger des Heils geen staatssteun te geven. 

LdH

Blijven lachen…

0 gedachten over “Zaanstad is seculier (NOT)”

  1. Tja, het Leger Des Heils kan eerdaags als sociaal wijkteam (?) gesubsidieerd zieltjes winnen in Kogerveld, dat de Zaanse gemeenteraad hiermee heeft ingestemd is werkelijk onbegrijpelijk.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *