Over WOB-verzoeken en geld weggooien

Vertrouwen is goed, controle is beter. En democratie mag best wat kosten. Uitgaand van deze twee wandtegelteksten valt er best iets te zeggen voor de WOB-verzoeken die met name de POV en DZ de afgelopen twee jaar indienden bij het Zaanstedelijk college van B&W. Ook al kostte de beantwoording van deze zes vragen het lieve sommetje van €81.250,-.

Maar er is iets geks aan de hand met dat gebruik van de Wet Openbaarheid van Bestuur. De Zaanse Onafhankelijke Groepering vroeg op 12 november 2013 aan B&W hoeveel WOB-verzoeken er door partijen waren ingediend en hoeveel dat had gekost. De fractie vond dat het vragen stellen de spuigaten uitliep in deze crisistijd. De partij vermeldde niet het eigenbelang. Een deel van de ingediende WOB-vragen was namelijk gericht tegen ZOG-wethouder Leny Vissers. Niet uit te sluiten valt dat Vissers, die nog altijd de ZOG-fractievergaderingen bijwoont -leve het dualisme- heeft aangestuurd op het aan de kaak stellen van het het WOB-‘misbruik’. Dat de beantwoording van de ZOG-vragen ook geld kostte bleef uiteraard eveneens buiten beschouwing. En dat de ZOG zelf eveneens wel eens WOB-verzoeken inleverde bleef al helemaal ongenoemd. Eigenbelang eerst dus, bij de ZOG.

Maar ook bij de intenties van de vragenstellers zijn wel wat vragen te stellen. Neem bijvoorbeeld hun wens om de declaraties van het college en de ambtenaren te mogen inzien. Een directe aanleiding daarvoor was er niet. Maar omdat je schietend met hagel altijd wel iets raakt, kon dit WOB-verzoek toch nog zin hebben. Ook al kostte het 600 uur werk à €65,-. Waardoor andere ambtelijke werkzaamheden moesten blijven liggen of uitgesteld werden.

Afgelopen vrijdag wijdde Dagblad Zaanstreek een stukje aan de beantwoording van de ZOG-vragen. Rijkelijk laat (de vragen waren al op 19 december beantwoord en vier dagen daarna schreef Eric Sellmeijer er via zijn blog al een verhaaltje) en tamelijk oppervlakkig. Ik heb echter vooral gewacht op het doorbijten van ZIP, POV en DZ, die zoveel wilden weten over de declaraties. Maar die drie partijen beten niet door. Zoals ze wel vaker niet doorbijten.

Wat overblijft is de constatering dat die €39.000,- grotendeels weggegooid geld is. Dat een paar partijen vooral met zichzelf bezig zijn. Dat ambtenaren overbodig werk hebben verricht. En dat de burger, voor wie ZIP, POV, DZ en ZOG keer op keer zeggen op te komen, de rekening mag betalen.

Toch jammer.

WOB 1
WOB 2

  

0 gedachten over “Over WOB-verzoeken en geld weggooien”

 1. Hoi Erik. Eric hier. Inderdaad… Toch jammer dat jij het wel beter dan het NHD, maar toch nog niet helemaal begrijpt. Terwijl het allemaal best simpel is…

  Groeten en nog de beste wensen,
  Eric

   1. Wegens gezins- en werkomstandigheden. Is zo ook bekend gemaakt, hoor. Ik kon daardoor voorlopig niet voldoende aandacht aan politiek besteden. Daarom heb ik voorgesteld dat er betere kandidaten binnen DZ waren om de zaken over te nemen.

 2. Goeie dag,

  Kan c.q. wil iemand mij uitleggen waarom het 600 uur vergt om een aantal documenten uit de boekhouding te halen tegen een kostprijs van 65,- euro?
  Als ik uitga van een werkweek van 40 uur (wie doet dat nog?) is hier een ambtenaar 15 weken mee bezig geweest, of 2 ambtenaren 7,5 week e.t.c.
  Ook het bedrag van 65,- euro lijkt me ernstig overdreven als we het hebben over de kostprijs, niet te verwarren met het doorberekende uurloon op commerciële basis.

  Alvast bedankt en vriendelijke groet,
  Arie Modder

  1. Een bedrag van €65,- per uur is alleszins redelijk aan loonkosten (niet verwarren met salaris) en wie de enorme stapel kopieën ziet die op het gemeentehuis ter inzage ligt -het resultaat van het opvragen en bijeen brengen van alle bonnetjes van alle duizend ambtenaren en collegeleden-, begrijpt wel dat dit niet op een namiddag verzameld kon worden. Maar indien je het precies wil weten; dien een WOB-verzoek in 🙂

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *