Gezocht: stemwijzer met achteruitkijkspiegel

Wie advies wil hoe op 19 maart 2014 in Zaanstad te stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen is nu nog even aangewezen op het Kieskompas uit 2010. Dat schiet natuurlijk niet op. Geen nood, binnenkort verschijnt er een kakelverse versie, dit keer Stemwijzer geheten, aan de hand waarvan u uw politieke richting kunt bepalen.

Niet iedereen is blij met dergelijke handreikingen. De gemeenteraad van Eindhoven bijvoorbeeld liet onlangs weten dat de stellingen waarop moest worden gereageerd, in dit geval die in de Stemwijzer, veel flauwekul bevatten. Waarop de makers van de Stemwijzer lieten weten dat die onzinstellingen toch echt te vinden waren in de verkiezingsprogramma’s van de plaatselijke partijen.

In Zaanstad heb ik geluiden als in de lichtstad nog niet gehoord. De dames en heren politici hier hebben de afgelopen maanden echter wel een paar keer gekissebist over de vraag welke stellingen de eindstreep dienden te halen. Het schijnen weinig verheffende vertoningen te zijn geweest, maar uiteindelijk kwam er een groslijst uit met een flink aantal concept-stellingen. Waaronder deze: “De gemeente moet 250 miljoen euro vrijmaken om de spoorbaan in Zaandam ondergronds aan te leggen.” Terecht wees de lobbygroep Hart voor Stad er op dat hier twee stellingen in één gevouwen werden (over de ondergrondse aanleg en over de kosten). Bovendien is het genoemde bedrag een slag in de lucht die op geen enkele manier te onderbouwen valt.

Nou ja, niets aan de hand: de groslijst is inmiddels teruggebracht tot een handzamer stellingenoverzicht, zonder de vraag over de spoorbaan. Beter echter dan te geloven in wat al die partijen zeggen te willen dan wel te beloven, is een blik te werpen in hun verleden. Wat maakten ze waar van hun verkiezingsprogramma? Hoe vaak hielden ze hun woord? Wie slaagden er in om regelmatig moties en amendementen te maken? En zelfs aangenomen te krijgen? En wie bleven er nogal eens weg bij raads- en commissievergaderingen? 

Zo’n stemwijzer met achteruitkijkspiegel is vele malen meer waard dan de beloften- en wensenmachine waarin u zich binnenkort weer mag begeven. Kijk bijvoorbeeld eens naar de Zaanse Onafhankelijke Groepering, die als collegepartij de afgelopen vier jaar alles verloochende waar ze als oppositieclub in eerdere jaren pal voor zei te staan. Of naar de Partij voor de IJsbaan, die in acht jaar tijd nog nooit iets heeft bereikt. Om maar twee fracties te noemen die er zeer negatief uitspringen. 

De organisatie die er in slaagt om de historische politieke feiten te verwerken in een stemwijzer zou wel eens heel succesvol kunnen worden.

belofte

Nog zo’n veelbelover…

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *