Commissiefusie: goed- of duurkoop?

Het was slechts een korte aankondiging in de Zaanstedelijke Kadernota 2014-2017: “Om het eenvoudiger te maken voor andere partijen om ontwikkelingen in de stad in gang te zetten en om onze bezuinigingsdoelen voor de organisatie te halen, houden we onze eigen processen tegen het licht. (…) Zo worden de monumentencommissie en welstandscommissie samengevoegd, hebben zij een andere rol die verderop in het proces tot minder werk leidt en wordt het welstandsbeleid vereenvoudigd.”

Inmiddels zijn beide commissies inderdaad samengevoegd. Minder mensen dan voorheen moeten een breder terrein beoordelen. In september 2013 stuurde de vereniging Zaans Erfgoed en de stichting Zaans Schoon een brief naar de politieke partijen. Daarin kwam ook de samensmelting aan bod. “Daarbij rekenen wij erop dat de beoogde integrale blik van architecten én erfgoedspecialisten tot zijn recht zal kunnen blijven komen”, lieten beide besturen weten. De eerste tekenen zijn echter weinig hoopvol. Welstandsmensen moeten opeens adviseren over monumenten en vice versa. De vele specialisten hebben plaatsgemaakt voor een kleinere groep, die bovendien (deels) generalistischer is. En daarmee komt de kwalitatieve beoordeling onder druk te staan.

De komende jaren zal duidelijk worden of de gemeentelijke bezuinigingsoperatie goed- of duurkoop is geweest. Ik vrees het laatste.

monument

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *