Partij van Opscheppers en Veeleters

De Partij van Opscheppers en Veeleters (POV) had tussen 2010 en 2014 één zetel in de Zaanstedelijke gemeenteraad. Het belette het enige POV-raadslid, Ton Brekelmans, niet om vanaf het begin fel van leer te trekken. Tegen organisaties die subsidie ontvingen bijvoorbeeld. Het hemd was soms nader dan de rok, want cafébaas Ton kon het niet altijd hebben dat anderen gemeentegeld ontvingen daar waar hij dat niet kreeg. En dus regende het de afgelopen jaren mondelinge en schriftelijke POV-vragen aan B&W over de al dan niet vermeende Zaanse potverteerders.

Waarschijnlijk was de onmacht zo groot dat Ton Brekelmans zijn eigen subsidie creëerde. Van de fractievergoeding die hij elk jaar ontving (naast zijn maandelijkse raadsvergoeding van ruim €1500,-) kocht hij eten en drinken. Heel veel eten en drinken. Er was geen fractie die zoveel verteerde als die van de POV. De PvdA, om een willekeurig voorbeeld te noemen, had negen zetels, maar spendeerde dat niet aan kroketten en bier. Bij Ton Brekelmans daarentegen kon het niet op.

In de negen maanden dat de POV in verkiezingsjaar 2010 een raadszetel vulde werd er 1472,29 aan gemeenschapsgeld gespendeerd aan voedsel en drank. In 2011 €1338,58. In 2012 €1425,32. En in 2013 nog eens ruim €1204,-. In minder dan vier jaar tijd joeg Ton Brekelmans er dus bijna vijf-en-een-half-duizend euro subsidie doorheen. Aan eten. En aan drinken. Geen partij die ook maar in de buurt kwam van dat bedrag.

In Dagblad Zaanstreek van vandaag verweert Brekelmans zich. Het gratis geld ging niet naar diners, maar naar lunches. Zegt Brekelmans zelf. “Als we fractieoverleg hadden of als iemand ons over een probleem wilde spreken. Dan nodigden we ’m uit voor een kopje koffie, en misschien een kleine lunch.” Dat is interessant. De koffie bij de fractiekamers in het gemeentehuis is namelijk gratis. De genodigden kregen hun natje en droogje blijkbaar buitenshuis aangeboden. Dat mag natuurlijk. Maar niet op kosten van de gemeenschap.

De gemeentelijke Verordening op de fractieondersteuning is er duidelijk over. In artikel 10.2 is vastgelegd dat de fractievergoedingen niet mogen worden ‘gebruikt ter bekostiging van (…) giften.’ En dat is een aangeboden lunch of borrel natuurlijk wel. Verder vermelden de aanvullende richtlijnen dat ‘etentjes ter bevordering van de teamgeest of een maaltijd voorafgaand aan bijv. een vroege avondvergadering uit de fractievergoeding kunnen worden betaald.’ Over het mogen uitdelen aan buitenstaanders geen woord; het geld moet gespendeerd worden aan de fractie.

Vanaf dit jaar mogen de politieke partijen geen etentjes meer betalen van hun fractievergoeding, het resultaat van eerdere publicaties op onder meer dit blog. Daarin heeft de POV inmiddels voorzien. Brekelmans, in Dagblad Zaanstreek: “We leggen ieder honderd euro per jaar in, en daarvan betalen we deze en andere dingen. We blijven mensen een kopje koffie aanbieden, maar nu betalen we het zelf.” Zijn fractie bestaat inmiddels uit vier leden en de raadsleden krijgen nu meer betaald dan voorheen, dus het is een kleine opoffering. Maar het roept wel een vraag op. Hoe kan het dat €400,- per jaar eet-/drinkgeld opeens voldoende is voor een viermansfractie, terwijl de POV-éénmansfractie de afgelopen vier jaar het drievoudige nodig had voor hetzelfde doel?

(PS. De gemeentelijke Verordening op de fractieondersteuning biedt de mogelijkheid om de fractiebonnetjes -die niet ingeleverd, maar wel bewaard moesten worden- door een accountant te laten controleren op onrechtmatigheden. Het is echter nog nooit gebeurd. Je vraagt je af waarom niet.)

Ton

Hier uw lege drankflessen svp.          

0 gedachten over “Partij van Opscheppers en Veeleters”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *