Zaans Peil: “Ik ben tegen (net als DZ en POV) en heb altijd gelijk (net als DZ en POV)”

Door een gelukkig toeval kwam ik in het bezit van het commentaar dat Nico van den Broek, zoals altijd onder het kopje ‘Zaans Peil’, aanstaande woensdag plaatst in zowel weekblad De Zaankanter als op de website Dichtbij.nl. Doe uw voordeel met Nico’s ongekleurde en immer betrouwbare analyse van de Zaanse politiek. (Met dank aan de NV Copypaste.)

Van den Broek ZAANDAM – Ditmaal kom ik terug op een artikel dat ik al eerder heb geplaatst. De reden is dat het weer actueel is geworden. Ik heb ervaring in deze. Ik bleek toen een voorspellende blik te hebben. Mij wordt wel eens verweten te negatief te zijn met mijn commentaren op het reilen en zeilen van onze gemeente. Toch is het mijn bedoeling om door middel van mijn Zaans Peil artikelen op   zaken te wijzen die verbeterd kunnen worden. Velen van u zien het ook als opbouwende kritiek, en zo bedoel ik het ook altijd. Ik krijg nogal eens het verwijt dat ik te negatief ben en dat het college in mijn ogen niets goed kan doen. Toch vind ik dat deze criticasters het niet juist hebben. De zaken die ik mijns inziens terecht aan het licht breng, moeten bekend gemaakt worden aan de bewoners van Zaanstad. En het college is toch meestal zelf de boosdoener. (Het is mij, Nico van den Broek, gebleken dat de gemeente wel vaker standpunten inneemt zonder onderbouwing). 

Door Nico van den Broek

Ik heb het wel voorspeld. Onze gemeenteraad, op twee partijen na, Democratisch Zaanstad en Partij voor Ouderen en Veiligheid, weigert zijn verantwoordelijkheid te nemen. De fractievoorzitter van de POV, de Partij voor Ouderen en Veiligheid was vanuit zijn standpunt duidelijk hierover. Met de affaire Toermalijn hebben Democratisch Zaanstad (DZ) en de Partij voor Ouderen en Veiligheid (POV) duidelijk gemaakt dat de coalitiepartijen hun taak als volksvertegenwoordigers niet correct en zorgvuldig uitvoerden. Op 11 mei 2013 stelden de fracties van Democratisch Zaanstad (DZ) en de partij voor Ouderen en Veiligheid (POV) artikel 51 vragen over Toermalijn. De POV en DZ hebben via hun WOB-vragen verzocht om inzicht te krijgen in de afspraken. Na het indienen van de WOB-vragen door Democratisch Zaanstad en de Partij voor Ouderen en Veiligheid moest het college wel over de brug komen met de informatie die de partijen al diverse malen had gevraagd. De fracties van DZ en POV willen terecht toch de informatie hebben waar ze naar hebben gevraagd.

De gemeenteraadsfracties van DZ en POV wensen nader tekst en uitleg van het college en de collegepartijen. De raadsinformatiebrief van het college heeft inmiddels geleid tot actie van Democratisch Zaanstad (DZ) en de Partij voor Ouderen en Veiligheid (POV). Al jaren en bij herhaling hebben de fracties van Democratisch Zaanstad en de Partij voor Ouderen en Veiligheid bij het college van B&W aangedrongen op een volledige herstart van dit bouwplan. Met name door de Partij voor Ouderen en Veiligheid (POV) en Democratisch Zaanstad werd de VVD-wethouder het vuur nauw aan de schenen gelegd. De gemeenteraadsfracties van DZ en POV roepen het college op de eer aan zichzelf te houden en af te treden.

Verder ben ik benieuwd waartoe het appelleren van DZ en POV op het politieke geweten van de coalitiepartijen, zal leiden. Het gaat daarbij over de volgende zaken, waarbij door POV en DZ vragen zijn gesteld. De POV concludeert dat door het verwijderen van hondenpoepbakken een grote kans is dat straten en velden in Zaanstad in hoog tempo zullen vervuilen. In de brief vragen Democratisch Zaanstad en Partij voor Ouderen en Veiligheid zich onder andere af of de vergunning aanvraag is afgesproken in het convenant ‘Gezellig en veilig stappen in Zaanstad’. Het voorstel met betrekking tot het Algemeen Delegatiebesluit Zaanstad 2014 werd door de raad aangenomen met alleen stemmen van de Partij voor Ouderen en Veiligheid (POV) en Democratisch Zaanstad (DZ) tegen. De POV en DZ waren dan ook duidelijk niet tevreden met deze ontwikkeling en teleurgesteld over de houding van hun collega-raadsleden. Met name dat aspect actief informeren, is in Zaanstad vaak ver te zoeken, vinden de raadsfracties van de Partij voor Ouderen en Veiligheid (de POV) en Democratisch Zaanstad (DZ). De complete fractie van de Partij voor Ouderen en Veiligheid zal niet deelnemen aan dit onderonsje. De POV en Democratisch Zaanstad wilden daarom een interpellatie houden, maar de rest van de raad, met name de collegepartijen hielden dat tegen. Een zeer kwalijke zaak.

Onlangs las ik dat de zich nu journalist noemende ex-politicus Erik Schaap mij (be)noemt als erelid van DZ. Ik hecht er aan dat ik bewust geen banden heb met welke politieke partij dan ook. Dat zou mijn werk als columnist niet ten goede komen. Dat ik regelmatig, zoals nu ook, schrijf over Democratisch Zaanstad komt omdat die partij in tegenstelling tot vele anderen, de POV uitgezonderd, regelmatig een onderbouwd eigen kritisch geluid laat horen.

3 gedachten over “Zaans Peil: “Ik ben tegen (net als DZ en POV) en heb altijd gelijk (net als DZ en POV)””

    1. Nico van den Broek

      Je denkt toch niet Rob, dat ik ga reageren op het goedkope jatwerk van de zich inderdaad journalist noemende Schaap. Het enige dat ik kwijt wil, is dat je door teksten uit zijn verband te lichten, iedere collage kunt maken die je uit komt. De gulden gaper zou beter zijn voormalige fractievoorzitter Ruud Pauw kunnen steunen in zijn strijd om behoud van de Zaanse cultuur. Dat is zinvoller dan het broddelwerk dat hij over mijn rug de wereld instuurt.
      Nico van den Broek.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *