Het blijvend wangedrag van Aart Molenaar

Het is alweer een flink aantal dagen geleden dat ze de buitenwereld bereikten, maar tot actie van de afzender heeft dat niet geleid. Ik doel op de door raadslid Aart Molenaar (Democratisch Zaanstad) gedeelde Facebookberichten die enerzijds haatzaaiend en anderzijds onwaar en daarmee des te beschadigender voor de inwoners van Zaandam zijn.

Aan één van de door hem verspreide berichten is een filmpje gekoppeld waarin te zien is hoe een politieauto in brand wordt gestoken. Volgens het bijschrift zou dat zijn gedaan door jongens uit Poelenburg. Een tweede filmpje behelst de beroving van ‘de vrouw van de dominee van de kerk in Zaandam’. In tegenstelling tot hetgeen Molenaar aan de buitenwereld laat weten zijn beide filmpjes noch in Zaandam, noch in 2016 gemaakt. Het is kwaadaardige onzin en Molenaar had dat moeten beseffen en er naar handelen.

Toen zijn berichten de media bereikten en hij er op werd gewezen dat zijn Facebookboodschappen flauwekul waren, had hij ze alsnog weg kunnen halen en excuses kunnen aanbieden. Raadsleden hebben een voorbeeldfunctie en dienen zich te onthouden van hetzes. Het tegendeel gebeurde. Molenaars berichten -ik heb hieronder twee screenshots geplaatst- zijn weken na dato nog altijd voor iedereen te zien op zijn Facebookpagina en verontschuldigingen bleven ook uit. (Over de eveneens door hem verspreide foto van een vrouw met hoofddoek die wordt neergezet als ‘rat’ die ‘een enkeltje terug naar land van herkomst’ wordt gewenst, zwijg ik verder maar.)

Toen Molenaars fractiegenoot Eric Sellmeijer onlangs in zijn woede een artikel plaatste waarin hij onder meer de voorlichter van de burgemeester beschadigde, kreeg hij binnen de kortste keren bezoek van de gemeentesecretaris. Die verzocht hem een deel van de tekst aan te passen.  Sellmeijer gehoorzaamde. Waarna hij publiekelijk toegaf in de fout te zijn gegaan en zijn raadszetel opgaf. Dat getuigt van zelfinzicht en lef. Die lef kun je ook de plaatsvervangend fractievoorzitter van Democratisch Zaanstad, Juliëtte Rot, niet ontzeggen. Toen zij naar buiten trad over de problemen waarmee Poelenburg kampt, kreeg ze een intimiderende storm over zich heen. Respect, wat mij betreft, voor de wijze waarop ze zich de navolgende dagen en weken staande wist te houden in het geweld. 

Het vervelende is dat Molenaar zo ongeveer alles teniet doet wat Sellmeijer en Rot probeerden uit te stralen. Aart Molenaar is meerdere stappen te ver gegaan. Hij heeft niet alleen leugens verspreid en daarmee mensen en de wijk Poelenburg beschadigd, maar hij weigert ook om de gewraakte teksten van Facebook te verwijderen. Hij overtreedt bovendien als raadslid diverse gemeentelijke gedragscodes. 

Ik weet dat Aart Molenaar lichamelijk en geestelijk ziek is en sinds april geen raadswerk meer verricht. Maar dat ontslaat zijn partij niet van de verplichting om afstand te nemen van Molenaars uitingen en hem, indien hij halsstarrig blijft, zo nodig uit de fractie en de partij te zetten. Democratisch Zaanstad reageert altijd uiterst scherp op al dan niet vermeende misdragingen van het college en andere partijen, maar gaat vooralsnog met oogkleppen verder waar het hun eigen clubgenoot betreft. Daarmee verliest de partij alle krediet om anderen te kunnen kapittelen.

Ik begrijp daarnaast niet waarom de overige raadsleden en/of het college van B&W nog geen maatregelen hebben genomen tegen Molenaar, die -zoals gezegd- diverse gemeentelijke regelingen waaraan hij gebonden is met voeten treedt. De wet geldt voor iedereen, maar nu lijkt het er op dat die voor sommigen wat meer geldt dan voor anderen.

Soms snap ik de politiek niet meer, laten we het daar maar op houden.

aart-molenaar-over-beroving-16-9-2016
aart-molenaar-over-in-brand-gestoken-politieauto-12-9-2016

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *