Baudets bruine boodschap

Op 28 april 2021 liet het nieuwbakken FvD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen in de Tweede Kamer weten dat de quarantaineplicht voor reizigers uit risicolanden net zo totalitair was als de vervolging van joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zijn bagatellisering van de jodenvervolging leidde tot kwade reacties binnen en buiten het parlement. Thierry Baudet daarentegen zweeg, en dat was begrijpelijk. De leider van het Forum voor Democratie leunt zelf ook graag op bruin gedachtegoed. Een paar voorbeelden, onder meer aan de hand van een maand tweet-watching.

Pepijn van Houwelingen is niet vies van wat provocatie. In zijn roman Oneigentijds (2010) schreef hij dat de Holocaust ‘het geheel een tragisch pathos [geeft] dat fascinerend is en de moorden, inclusief de slachtoffers, een bepaalde waardigheid en esthetische kwaliteit verschaft dat naar mijn mening de Rwanda massamoord (…) compleet moeten ontberen’. Ook vond zijn alter ego dat ‘het Derde Rijk te verkiezen is boven onze samenleving, omdat het, hoe grotesk ook, tenminste nog een hoger doel diende, en daarmee vitaliteit en kracht losmaakte’. Ander citaat: “Ach, wat wordt een vrouw snel onaantrekkelijk zodra ze gaat nadenken.”

Zoals gezegd, Oneigentijds is een roman. En dus geen verkiezingsprogramma. NRC Handelsblad noemde het boek desondanks ‘een duister essay vol bewondering voor Hitlers Derde Rijk’. En Margeet Fogteloo oordeelde in De Groene: “Het dampt daarin van discriminatie van minderheden, seksisme en verheerlijking van geweld. Europa is verzwakt door het mekkeren over mensenrechten als vrijheid en gelijkheid en het Derde Rijk heeft de voorkeur boven onze verweekte samenleving onder leiding van een hypocriete, incestueuze politieke elite.” Ze betitelde het door Van Houwelingen onder zijn pseudoniem ‘Vossius’ uitgebrachte werk daarom als ‘een fascistoïde roman’.

Citaat uit het boek ‘De nieuwe revolutionaire golf’, 2017 (Rob van Wijk)

Alle kritiek was voor Thierry Baudet geen reden om Van Houwelingen te weren van de kandidatenlijst van Forum voor Democratie. Net zo min als hij er eerder moeite mee had om Annabel Nanninga hoog op de kieslijst te zetten, ondanks haar discutabele tweets. Ze had wat met joden, zoveel was duidelijk.

Toen Annabel Nanninga en Joost Eerdmans eind 2020 opstapten bij FvD -vanwege het coronastandpunt, niet vanwege de daar geëtaleerde discriminatie- en JA21 stichtten, schoof Freek Jansen door naar boven. Ook hij kon er wat van. De FvD-jongerenvoorzitter gaf alle ruimte aan racistische en antisemitische boodschappers. De rechterhand en vriend van Baudet deed de telkens opborrelende bruine bagger in de app-groepen van de jongerenafdeling af als ‘grappen, provocerende opmerkingen’ en ‘borrelpraat.’ Wie daar wat van zei, maakte zich volgens hem schuldig aan ‘selectieve verontwaardiging‘.

‘Domme negers’

Opnieuw liet Baudet het allemaal begaan. Sterker, hij gunde Freek Jansen een verkiesbare plek op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021. Gezien de uitlatingen die hij zelf op 20 november 2020 deed, tijdens een diner met de beoogde top-10 op de kandidatenlijst voor de eerstvolgende Kamerverkiezingen, paste het extremistische app-gedrag van de jonge achterban zelfs wel in Baudets eigen straatje. Nicki Pouw, een van die kandidaten, noteerde onder meer dat Baudet haar die avond toevoegde: “Waar komt jouw kruistocht tegen het antisemitisme vandaan?” Om daar vrijwel meteen aan toe te voegen: “Bijna iedereen die ik ken is antisemiet.” Pouw: “Op een gegeven moment riep Thierry dat corona de wereld in was gebracht door George Soros en anderen (‘ik zal niet zeggen wie, want dan vindt Nicki me een antisemiet.’) om onze vrijheid af te nemen en een nieuwe wereldheerschappij te starten.” En ‘als ze onze vrijheid hebben afgenomen en we een communistische staat zijn, dan schoppen ze toch alle domme negers Europa uit’. De door Pouw genoteerde opmerkingen werden later bevestigd door andere aanwezigen bij het FvD-etentje.

IJzerwake

Ik laat even buiten beschouwing dat Thierry Baudet al in 2012 het ‘openingsreferaat’ verzorgde bij de extreemrechtse partij Vlaams Belang. Dat hij in 2014 een toespraak hield bij de eveneens extreemrechtse IJzerwake. Dat hij uitspraken deed als: “Ik wil graag dat Europa dominant blank en cultureel blijft zoals het is.” Dat hij meermalen ageerde tegen een van bovenaf georganiseerde ‘homeopathische verdunning’ van de Nederlandse bevolking. Dat hij tal van ontmoetingen had met prominente rechtsextremisten. Dat… enfin, werp zelf maar een blik op dit tot medio 2018 bijgehouden overzicht van discutabele daden. Sindsdien zijn er alleen maar aanwijzingen en bewijzen bijgekomen dat Baudet (en veel van zijn volgelingen) in uiterst troebel water vissen.

Alt-right

Thierry Baudet reikt regelmatig de hand naar alt-right. Dat is een amalgaam van fascistische, conservatief-christelijke, nationaal-socialistische en anderszins rechtsradicale ‘denkers’ en theorieën. De aanhangers bedienen zich soms van een codetaal die voor buitenstaanders moeilijk te volgen is. Bepaalde woorden en schijnbaar onschuldige symbolen spelen daarbij een belangrijke rol. Ze staan bekend als ‘dog whistles‘, hondenfluitjes voor de extreemrechtse achterban. Het bekendste fluitje is Baudets gebruik van het woord ‘boreaal’, een verwijzing naar het voorheen ‘blanke’ Europa en de wens om die situatie te herstellen. Baudet ontkende dat overigens en hield vol dat hij met boreaal alleen verwees naar West-Europa en Noord-Amerika.

Steekproef

De afgelopen maand, april 2021, heb ik Baudets Twitter-account geanalyseerd. Zie het als een steekproef om te kunnen onderzoeken wat er klopt van de beweringen over zijn lonken naar alt-right en zijn al dan niet vermeende discriminerende uitingen. In die maand plaatste Baudet enkele honderden (re-)tweets. Dat aantal is niet uitzonderlijk. Sinds Baudet in 2011 zijn Twitter-account activeerde, gebruikt hij dit medium te pas en te onpas. Met succes. Het levert hem regelmatig media-aandacht op en hij heeft ruim 260.000 volgers.

Dog whistles

Alleen al in april 2021 plaatste Baudet meerdere dog whistles (al zal hij dat zelf uiteraard ontkennen). De meest opvallende was die waarin hij het eiland Madagaskar noemde. Op een tweet dat ruim 80% van de Brusselse inwoners een ‘buitenlandse achtergrond’ zou hebben, reageerde Baudet in de week voor de Dodenherdenking met de opmerking: “Wordt tijd dat we een escape-strategie ontwikkelen, vrienden. Madagascar of zoiets.” Dat viel bij velen verkeerd. In juni 1940 presenteerden de nazi’s, die op dat moment al grote delen van Europa hadden bezet, een plan om de joden van de veroverde gebieden te deporteren naar Madagaskar. Dat Afrikaanse eiland moest daartoe veranderen in een politiestaat onder SS-bestuur. De omstandigheden op Madagaskar waren zo bar dat de joodse gevangenen er massaal zouden sterven.

27-4-2021

Het was niet het enige hondenfluitje in april. Het is een ingewikkeld spel om ze te herkennen en ontleden, en niet alleen vanwege de gebruikte symbolen. Baudet zegt namelijk steeds net niet wat zijn opponenten zeggen dat hij zegt. Het zijn aanwijzingen, geen bewijzen. Maar zet al zijn tweets achter elkaar en je ziet een patroon. Een voorbeeld, aan de hand van een paar figuren.

Clownworld

In april twitterde Baudet bijna wekelijks een plaatje van een clown. Dat lijkt onschuldig, maar is een alt-rightverwijzing naar de zogenoemde clownworld. In de woorden van politiek historicus Ewout Klei: “Clownworld drijft de spot met politieke standpunten van cultureel-links, maar koppelt hier een nihilistisch wereldbeeld aan. En we krijgen er gratis homohaat, transhaat en de complottheorie van white genocide bij.” Voor een verdere duiding verwijs ik naar zijn artikel hierover, plus deze uitleg.

Screenshot van antisemitische tweets van Baudet met tekst:

Ewout Klei heeft het terloops ook over The Honkler, de meme van clownworld. Daarnaar refereert Baudet met zijn ‘HONK HONK!’-tweet van 17 april. Kort gezegd: ‘Honk, honk’ -het geluid dat zou ontstaan bij het knijpen in een clownsneus- staat voor ‘HH’, oftewel ‘Heil Hitler’. Dat Baudet op Hitlers geboortedag, 20 april, de hashtagclownworld!’ gebruikt is ongetwijfeld toeval. Net als het dat was in 2019.

Tweet van Baudet met verwijzing naar geboortedag Hitler: 'Morgen is de mooiste en belangrijkste dag van het jaar' - geschreven op 19 april 2019.

Omtzigt

Dat Baudet op 4 april het woord ‘cuck’ postte, past ook in het patroon. De nummer 17 van de FVD-kandidatenlijst, Andreas Bakir, maakte Pieter Omtzigt eerder in een chat uit voor ‘cuck’, wat staat voor een man die zijn vrouw seks laat hebben met andere mannen. In online fora wordt het vaak gebruikt voor zwakke mannen die de Westerse beschaving ondergraven. De echtgenote van Omtzigt komt uit een Syrische familie. Baudet vond ‘cuck’ nog ’teveel eer’. Volgens hem was Omtzigt ‘een TOTALE DWAAS, een sukkel die door de bomen het bos niet ziet, een feiten-neuker, een loser kortom’.

Baudet gebruikte de term ‘cuck’ zelf ook de afgelopen maand, in reactie op een SGP-raadslid dat hem adviseerde te investeren in goede relaties met media, intellectuelen en politieke groeperingen waarmee het ideologisch klikte. Baudets volgers wisten genoeg: dit was volgens hun leider een zwakkeling die niet stond voor de Westerse waarden.

Redpill

Wat viel er nog mee te beleven in de maand april 2021? De verwijzing naar een opiniërend artikel van Syp Wynia bijvoorbeeld, dat goed paste in Baudets IQ-straatje.

En de oproep voor een essaywedstrijd, waarbij de vraag moest worden beantwoord wat het belang is van de ‘clownpill ten opzichte van de redpill‘. Voor wie dit abacadabra is: Baudet verwees naar de speelfilm The Matrix (1999). De hoofdpersoon slikt daarin een ‘red pill‘. Daardoor kan hij de ‘echte’ wereld zien, die zich heel anders voordoet dan de door de machthebbers gepresenteerde wereld. Binnen de alt-rightbeweging denken nogal wat mensen dat ze red-pilled zijn.

Terug naar het eerder genoemde racisme en antisemitisme. Baudet lijkt heimwee te hebben naar het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime en de eeuwen dat Nederland Zuidelijk Afrika koloniseerde, zo valt te lezen in enkele april-tweets.

Met het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) is hij helemaal klaar, nadat die organisatie FvD-complotdenker Wybren van Haga kapittelde na diens zoveelste antisemitische retweet.

En de Holocaust was in Baudets optiek blijkbaar een stuk minder kwalijk dan het gebruik van moderne architectuur.

Bovenstaande tweets dateren, zoals gezegd, allemaal uit april 2021. Het is dus een minieme selectie uit het Twitter-oeuvre van Kamerlid Thierry Baudet.
Mijn maandanalyse eindigde overigens toepasselijk. Op 29 april, daags nadat Pepijn van Houwelingen in het Kamergebouw zijn onsmakelijke quarantaineplichtvergelijking maakte, presenteerde de AIVD haar jaarverslag over 2020. Daarin waarschuwde de veiligheidsdienst -niet voor het eerst- tegen extreem-rechts. “Extremistische ideeën bereikten ook een groter publiek omdat rechts-extremisten voet aan de grond kregen bij anti-overheidsdemonstraties. Zo bestaan er inmiddels complottheorieën over corona die een variant zijn op de zogeheten omvolkingstheorie.” Het is alsof de AIVD het Forum beschreef. In deze twee zinnen komt alles samen waarover Thierry Baudet zo graag twittert: omvolking, coronacomplotten en de elite, die uiteraard (ook) te vinden is bij de overheid. Het roept de vraag op hoe ver Baudet c.s. nog moeten gaan voor ze met naam en toenaam worden genoemd in de rapporten van de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Erik Akerboom

Vooralsnog houdt AIVD-directeur Erik Akerboom zich op de vlakte. In een interview met de Volkskrant (30 april 2021) zei hij desgevraagd dat de AIVD ‘geen onderzoek naar politieke partijen’ doet. Een opmerkelijk citaat, gezien de vermelding van bijvoorbeeld de Nederlandse Volksunie in eerdere jaarverslagen. “Hoe vaak heeft u Baudet gewaarschuwd?”, drong de Volkskrant-verslaggever aan. “Daar doe ik geen mededelingen over”, luidde het gedecideerde antwoord.
Wellicht houdt de AIVD Forum voor Democratie als partij nog niet in de gaten. Maar je kunt er gevoegelijk van uitgaan dat de dienst op z’n minst meerdere individuele leden in het vizier heeft. Het lijkt er op dat Thierry Baudet zich dat realiseert, zo is op te maken uit zijn tweet op de laatste aprildag.
Of een gewaarschuwd mens ook in dit geval voor twee telt, waag ik overigens te betwijfelen.

Baudets tweet van 30 april 2021

Waardeer dit artikel

De content op deze website is in en uit principe gratis, maar het maken ervan kost wel geld. Vond je het de moeite waard? Laat het blijken met een kleine bijdrage en help bij het mogelijk maken van onafhankelijke artikelen.

ValutaBedrag

4 gedachten over “Baudets bruine boodschap”

  1. Helaas zijn er veel te veel mensen die jouw artikel niet lezen en volledig achter Baudet (blijven) staan. Deze man is een gevaar voor de (geestelijke) gezondheid van mensen en zou onverwijld door RIVM in afzondering moeten worden gebracht en laten ze dan ook zijn vriendjes in de 2e Kamer gelijk meenemen.

  2. Jeannette Schoone

    Alleen het filmpje al dat Forum voor Democratie uitzendt bij de zendtijd voor politieke partijen zegt genoeg over het gedachtengoed dat deze man aanhangt. De verheerlijking van de koloniale tijd, de VOC etc. is misselijkmakend en getuigt van een totaal gebrek aan historisch besef.

    1. Hoi Erik, heel goed dat je Baudet digital bijhoudt. Het vunzige en Bruine druipt ervan af. Bennett helemaal eens met de reactie van Jeanette en Kees. Een vraagteken zet ik in de bewijsvoering via Akerboom. Hij zegt niet alles wat hij weet. Dat was in het verleden ook met de CPN en PSP.

      1. Dank, Wim. Helemaal met je eens dat Erik Akerboom niet het achterste van zijn tong laat zien. Het zal nog heel wat jaren duren voor we meer weten over de wijze waarop de AIVD aankijkt tegen het FVD.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *