Anton van Hooff

Dapper stuk in uitgerekend het protestants-christelijke dagblad Trouw. Geen verder commentaar. Behalve dan dat het mijn instemming heeft. Veel leesplezier.