De joodse school in Zaandam (1941-1942)

Het is een detail in de geschiedenis van de Zaanse jodenvervolging, maar dan wel een detail dat tot nu toe onbekend was. Zaandam beschikte in de Tweede Wereldoorlog heel even over een joodse lagere school. De gemeente Zaandam kende door de jaren heen openbaar en bijzonder onderwijs. De laatste categorie betrof vooral katholieke en protestants-christelijke […]

De joodse school in Zaandam (1941-1942) Meer lezen ยป