Bajesbotenbezwaar

College van B&W en gemeenteraad van Zaanstad Postbus 2000 1500 GA Zaandam  Betreft: toepassing artikel 3.22 WRO ten aanzien van detentiepontons Zaandam, 12 augustus 2011 Geacht college, geachte gemeenteraad,  In een brief aan de heer F. Teeven (minister van Veiligheid en Justitie) d.d. 9 maart 2011 schreef het college van B&W van Zaanstad dat ‘in […]

Bajesbotenbezwaar Meer lezen »