Asielzoekers

Ook VVD steunt illegalen

Ontroerend momentje gisteren in de gemeenteraad van Zaanstad. Aan de orde was een door ROSA opgestelde motie over de populatie van de toekomstige gevangenis in de Westzanerpolder. De mensonterende bajesboten voor mensen zonder geldige verblijfspapieren lagen nog vers in het geheugen. Die krengen dobberden jarenlang in de Zaandamse Achtersluispolder en aan boord werden talloze mensenrechten verkwanseld. Dat nooit

Ook VVD steunt illegalen Meer lezen »

Open brief

College van B&W en gemeenteraad van Zaanstad Postbus 2000 1500 GA Zaanstad                                                                                             Zaandam, 10-8-2012 Geacht college, geachte raad, Op 6 augustus jl. presenteerde de Nationale Ombudsman het rapport Strafregime, vreemdelingenbewaring of maatregel om uit te zetten (zie www.nationaleombudsman.nl voor de integrale tekst). Daarin stelde hij in ongewoon harde bewoordingen vast dat de Nederlandse vreemdelingendetentie

Open brief Meer lezen »