Bajesboten

Bajesboten leeg

Op 14 augustus jongstleden liet iemand die zich Johannes den Doper noemt me weten dat eind september de twee bajesboten in de Zaandamse Achtersluispolder helemaal leeg zouden zijn.Ik nam het bericht niet al te serieus, maar het lijkt er sterk op dat Johannes gelijk heeft. Afgelopen vrijdag informeerde Bert Boer (Amnesty International, GroenLinks, Werkgroep Wakes) Dagblad

Bajesboten leeg Meer lezen »

Open brief

College van B&W en gemeenteraad van Zaanstad Postbus 2000 1500 GA Zaanstad                                                                                             Zaandam, 10-8-2012 Geacht college, geachte raad, Op 6 augustus jl. presenteerde de Nationale Ombudsman het rapport Strafregime, vreemdelingenbewaring of maatregel om uit te zetten (zie www.nationaleombudsman.nl voor de integrale tekst). Daarin stelde hij in ongewoon harde bewoordingen vast dat de Nederlandse vreemdelingendetentie

Open brief Meer lezen »

Ombudsman vernietigend over vreemdelingendetentie

Eerste zin op de website van de Nationale Ombudsman, naar aanleiding van een door hem gemaakt rapport over de Nederlandse vreemdelingendetentie: “Het is niet behoorlijk dat de overheid vreemdelingen die niet in Nederland mogen blijven, onderbrengt in een gevangenis met strafrechtelijke beperkingen.” Nog een citaatje, uit het rapport zelf: “Ik vind die situatie ernstig en stel aan de orde

Ombudsman vernietigend over vreemdelingendetentie Meer lezen »

Raad van State

Eergisteren werd bekend dat de Raad van State verbood om uitgeproceerde asielzoekers te deporteren naar hun geboorteland. Ze mogen ook niet langer worden vastgehouden in vreemdelingendetentie. Het is namelijk levensgevaarlijk in Somalië. Dat wist iedereen, behalve uiteraard Geert Wilders en Gerd Leers. Hoe humaan (Geert) en net-christelijk (Gerd) onze leidende politici ook zijn: mensen naar

Raad van State Meer lezen »