Raad van State

Ambtelijke molens kunnen traag draaien en die van de Raad van State ook. De periode dat betrokkenen bezwaar konden aantekenen tegen het bestemmingsplan Achtersluispolder ligt al bijna vier maanden achter u en mij, maar de hoorzittingen over de ingediende beroepschriften moeten nog beginnen. Dat is jammer. Vooral omdat ik bang ben dat de bajesboten voor […]

Raad van State Meer lezen ยป