Botenmakersstraat

De vier Kamerleden van de Botenmakersstraat

Tijdens onderzoek voor een nieuw boek viel me op dat de Zaandamse Botenmakersstraat door de jaren heen nogal wat politici huisvestte. In de eerste helft van de twintigste eeuw woonden er in de ‘nieuwe’ Botenmakersstraat – het rijkere deel, tussen de Hoopsteeg en de Vaart – raadsleden, wethouders, burgemeesters en zelfs meerdere latere Kamerleden en een […]

De vier Kamerleden van de Botenmakersstraat Meer lezen »

The end of the Botenmakersstraat as we know it

Gemeentelijk alarmbericht. Ik citeer. “Bij een groot aantal van de bouwwerken in uw straat is de scheefstand en scheurvorming zorgwekkend te noemen.” Er is zelfs ‘opbolling van de gevels’ geconstateerd. De situatie is zo ernstig dat de gemeente ter plaatse geen rioolwerkzaamheden durft te verrichten. De Botenmakersstraat, want daar hebben we het over, blijkt een gammel

The end of the Botenmakersstraat as we know it Meer lezen »

Lege panden

Zaanstad heeft een goed voornemen. Tal van kavels zijn momenteel onbebouwd en veel panden staan langdurig leeg. Da’s (mede) een gevolg van de crisis. Een deel van die kavels en panden is gemeentelijk eigendom, een deel uiteraard niet. In het eerste geval kan de gemeente een tijdelijke bestemming geven aan die langdurig leegstaande plekken. Zo

Lege panden Meer lezen »

Kraakverbod

De kraakbeweging kan weer even ademhalen. Het kraakverbod van dit kabinet is door het Haagse Gerechtshof terzijde geschoven als zijnde in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De Wet Kraken en Leegstand voorziet namelijk niet in de mogelijkheid om een gerechtelijk oordeel te vragen alvorens de woning moet worden verlaten. Het

Kraakverbod Meer lezen »