Botenmakersstraat

Lege panden

Zaanstad heeft een goed voornemen. Tal van kavels zijn momenteel onbebouwd en veel panden staan langdurig leeg. Da’s (mede) een gevolg van de crisis. Een deel van die kavels en panden is gemeentelijk eigendom, een deel uiteraard niet. In het eerste geval kan de gemeente een tijdelijke bestemming geven aan die langdurig leegstaande plekken. Zo …

Lege panden Lees verder »

Kraakverbod

De kraakbeweging kan weer even ademhalen. Het kraakverbod van dit kabinet is door het Haagse Gerechtshof terzijde geschoven als zijnde in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De Wet Kraken en Leegstand voorziet namelijk niet in de mogelijkheid om een gerechtelijk oordeel te vragen alvorens de woning moet worden verlaten. Het …

Kraakverbod Lees verder »

Gekraakt

Vandaag even gesproken met een paar krakers van het pand aan de Zaandamse Botenmakersstraat 16. Een kleine eeuw geleden werd dit neergezet als onderkomen van de vereniging Christelijke Belangen. Peregrinus verbleef er jarenlang, de hulporganisatie voor gastarbeiders. En tot een paar jaar geleden het Buitenlands Vrouwenoverleg. Maar die organisatie moest van de ene dag op de …

Gekraakt Lees verder »