Den Uylbrug

Er wordt hard gewerkt aan de verbreding van de Den Uylbrug. Eind 2012 moet het werk klaar zijn, vertelden gemeentevertegenwoordigers gisteravond aan de in groten getale opgekomen omwonenden. De brug wordt stiller dan nu het geval is, dankzij ZOAB, nieuwe geluidsschermenĀ en een aangepaste brugklep en ondanks een verhoging van de maximumsnelheid (van 50 naar 70 […]

Den Uylbrug Meer lezen Ā»