Fractievergoedingen

Geld en balk (5)

Allereerst het goede nieuws. Een dag nadat ik de gemeente Zaanstad een herhaald verzoek had bezorgd waarin ik met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur vroeg om een overzicht van de bestede fractiegelden in 2010 en 2011 had ik alles in huis. Met dank aan de raadsgriffie. Diezelfde griffie liet me weten dat mijn eerste brief verdwaald …

Geld en balk (5) Lees meer »

Geld en balk (4)

College van B&W Gemeente Zaanstad Postbus 2000 1500 GA Zaandam Zaandam, 2-7-2013 Geacht college, Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur wil ik u verzoeken mij de verslagen van de fractievergoedingen over de jaren 2010 en 2011 te doen toekomen. Elke fractie in de gemeenteraad van Zaanstad dient ieder jaar een ‘verslagformulier fractievergoeding’ …

Geld en balk (4) Lees meer »

Geld en balk (2)

We zijn inmiddels anderhalve maand verder en komende week begint de gemeenteraad aan het reces. Misschien gek dat ik het denk, maar ik vermoed dat het misbruik van fractiegelden de komende dagen laag op het prioriteitenlijstje staat van de gemeenteraad en het college van Zaanstad. En dat is merkwaardig, gezien de ernst van de zaak.  …

Geld en balk (2) Lees meer »

Socialistisch Populisme

Er is de nodige commotie ontstaan over de Zaanstedelijke fractiedeclaraties. Een kleine twee weken geleden maakte ik kanttekeningen bij de royale uitgaven van gemeenschapsgeld in 2012 door met name enkele lokale fracties. Negen dagen later volgde Dagblad Zaanstreek, met een artikel waarin vooral naar de PvdA werd gewezen. Onterecht, wat mij betreft. De PvdA sprong netjes om met …

Socialistisch Populisme Lees meer »