Gerrit Jan Zwertbroek

Zaanse (nationaal-)socialisten

Afgelopen woensdag bezocht ik een door helaas slechts drie handenvol mensen bezochte lezing van Rob Hartmans. Jammer dat het programma publicitair zo slecht werd begeleid. Aanleiding voor de lezing was de over anderhalve week verschijnende Geschiedenis van de Zaanstreek, een tweedelig boekwerk waarin aan de hand van hardnekkige hypothesen de historie van deze regio wordt belicht. Rob vertelde […]

Zaanse (nationaal-)socialisten Meer lezen »

Alexander Cohen

Het is deze week vijftig jaar geleden dat Jozef Alexander Cohen (Leeuwarden, 1864 – Toulon, 1961) overleed. ‘Sandro’ Cohen is verdwenen in de spelonken van de vaderlandse geschiedenis, maar ooit had hij een grote naamsbekendheid. Hij was binnen de socialistische beweging van rond 1900 een befaamd en geducht polemist en publicist. Zijn vurige karakter leidde hem meerdere jaren de gevangenis

Alexander Cohen Meer lezen »