Gevangenis

De Zaanstedelijke CDA-fractie heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W. Het onderwerp: de komst van een gevangenis naar Zaanstad. De christen-democraten vragen zich af waarom het zo lang duurt voor de geplande penitentiaire inrichting op Hoogtij tot stand komt. Goede vraag. Ik citeer even een B&W-tekst van 24 augustus 2006: “Aangezien de RGD/DJI …

Gevangenis Lees verder »