Heldenpenning (open brief)

College van B&W en gemeenteraad van Zaanstad Postbus 2000 1500 GA Zaandam                                                                                     Zaandam, 12-12-2010 Geacht college, geachte gemeenteraad,  Op 13 november 2008 diende ik, in mijn hoedanigheid van ROSA-raadslid, een mede door de ChristenUnie en SP ondertekende motie in over het instellen van een Zaanse heldenpenning. Deze voor Zaanstad nieuwe blijk van waardering is bestemd […]

Heldenpenning (open brief) Meer lezen »