Integriteit

Integriteit?

Ach gossie. Ton Brekelmans, van de eenmanspartij POV, stelt opnieuw de integriteit van burgemeester Geke Faber aan de orde, via schriftelijke vragen over een onderwerp waarvan de buitenwereld niets snapt. U weet wel, Brekelmans, die deze week ook weer eens zijn beklag deed over de overlast op het Steve Bikoplein. Dat plein waar hij -puur toeval natuurlijk- zelf tegenover woont. […]

Integriteit? Meer lezen »