Over de klok en de klepel

In de Volkskrant was onlangs te lezen hoe de buurtbezwaren tegen een nieuw te bouwen moskee in Enschede zich toespitsten op harde gebedsoproepen. Een plaatselijke bluesmuzikant loste het probleem op. Hij opperde het idee om kleine geluidsboxen te plaatsen. Daardoor bleef het geluid beperkt tot het moskeeterrein. Door bovendien een maximum van 57 decibel overeen […]

Over de klok en de klepel Meer lezen ยป