Nationale Ombudsman

Het gelijk van Roel van Duijn

Ai, gevoelige tik voor Piet Hein Donner. Toen minister van onder meer Binnenlandse Zaken, nu vice-president van de Raad van State. In beide hoedanigheden krijgt hij van de Nationale Ombudsman een stevige oorvijg. Oud-provo en ex-Kabouter Roel van Duijn doet al veel jaren pogingen om zijn BVD-dossier boven water te krijgen. De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst […]

Het gelijk van Roel van Duijn Meer lezen »

Open brief

College van B&W en gemeenteraad van Zaanstad Postbus 2000 1500 GA Zaanstad                                                                                             Zaandam, 10-8-2012 Geacht college, geachte raad, Op 6 augustus jl. presenteerde de Nationale Ombudsman het rapport Strafregime, vreemdelingenbewaring of maatregel om uit te zetten (zie www.nationaleombudsman.nl voor de integrale tekst). Daarin stelde hij in ongewoon harde bewoordingen vast dat de Nederlandse vreemdelingendetentie

Open brief Meer lezen »

Ombudsman vernietigend over vreemdelingendetentie

Eerste zin op de website van de Nationale Ombudsman, naar aanleiding van een door hem gemaakt rapport over de Nederlandse vreemdelingendetentie: “Het is niet behoorlijk dat de overheid vreemdelingen die niet in Nederland mogen blijven, onderbrengt in een gevangenis met strafrechtelijke beperkingen.” Nog een citaatje, uit het rapport zelf: “Ik vind die situatie ernstig en stel aan de orde

Ombudsman vernietigend over vreemdelingendetentie Meer lezen »

Joke Kaviaar

Stevige teksten in een rapport van de Nationale Ombudsman over de Zaanse politie. Het korps in Zaandijk ‘maakte misbruik van bevoegdheid’. De betreffende agenten handelden ‘in strijd met het vereiste van professionaliteit’. En ‘in strijd met het vereiste van actieve en adequate informatieverstrekking’. Diverse gedragen waren ‘niet behoorlijk’. En bovendien ‘niet professioneel’. Auw!  De verbale afstraffing vond plaats nadat

Joke Kaviaar Meer lezen »