Op socialisten sluit de rijen…

Eind 2007 verscheen 125 jaar sociaaldemocratie. 60 jaar Rode Zaan. De PvdA deelde het door Anton Schuurman geschreven jubileumboek destijds uit aan eenieder die er behoefte aan had, en gelukkig maar. Het was namelijk een lezenswaardig brokje geschiedschrijving.  Het intrigerends vond ik Schuurmans slotalinea: “Ook kan ik me niet aan de indruk onttrekken, dat de nogal wisselende resultaten […]

Op socialisten sluit de rijen… Meer lezen »